Новости

Atenţie! Modificări la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă

În Monitorul Oficial nr. 86/206 din 05.04.2014 a fost publicata Legea nr. 50 din 28.03.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Aceste modificări sunt legate în principal de indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani. Prima modificare stabileşte că în cazul încetării contractului individual de muncă pe durată determinată, precum şi în cazul lichidării unităţii în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului se menţine şi după încetarea contractului, cu condiţia că asiguratul nu se angajează la o altă unitate. Următoare completare constă în faptul că dacă venitul asigurat lipseşte la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul ori dacă venitul lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, atunci aceste luni se includ în baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Altă prevedere stabileşte că în cazul cînd persoana se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi nu a avut un venit asigurat, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se stabileşte reieşind din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent. Totodată a stabilit că în cazul aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi reluării activităţii în condiţiile timpului de muncă parţial îndemnizaţia nu se suspendă. Toate aceste modificări întră în vigoare la 1 aprilie 2014.

via| www.contabilsef.md

9542 просмотры

Дата публикации:

11 Апрель /2014 10:19

Ключевые слова

indemnizatii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon