Новости

BSN: în anul 2017 a crescut producția agricolă

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2017 a constituit 108,6% faţă de anul 2016, majorarea fiind determinată de creșterea producţiei vegetale cu 13,1%, ponderea căreia a constituit 74% din totalul producției agricole în anul 2017. Recolta anului 2017 se caracterizează prin creşterea roadei medii a culturilor agricole și a suprafețelor însămânțate. A crescut față de anul precedent volumul cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 349 mii tone sau cu 11,6% , a sfeclei de zahăr - cu 166 mii tone sau cu 24,9%, a floarei soarelui – cu 123 mii tone sau cu 18,1%. De asemenea, a crescut volumul rapiţei cu 28 mii tone sau cu 65,4%, a legumelor – cu 15 mii tone sau cu 5,1%, precum și a fructelor, nucilor și pomușoarelor - cu 63 mii tone sau cu 10,6%. S-au înregistrat creșteri și la recolta strugurilor - cu 59 mii tone, ceea ce este cu 9,6% mai mult decât în anul 2016. Cea mai înaltă roadă medie la un hectar faţă de nivelul mediu pe republică a fost înregistrată în municipiul Chișinău – la soia cu 25,9%. În regiunea de dezvoltare Nord, cea mai înaltă recoltă a fost atinsă la culturi bostănoase cu 36,9%, la fructe, nuci şi pomuşoare cu 28,7%, la orz cu 10,2% și la cartofi cu 4,3%. În regiunea de dezvoltare Centru, la legume de câmp s-a înregistrat o roadă cu 31,6% mai mare decât nivelul mediu pe țară. La sudul țării, comparativ cu celelalte zone, s-a strâns mai mult tutun - cu 29,3%, precum și floarea soarelui - cu 7,4%. În UTA Găgăuzia cea mai înaltă roadă medie la un hectar faţă de nivelul pe republică s-a înregistrat la struguri - cu 19,8% mai mult. În același timp, în anul 2017 producţia animalieră a scăzut cu 2,1%, constituind 26% din total. În anul 2016 ponderea acesteia a fost mai mare – 29%. Producţia vitelor şi păsărilor s-a micşorat cu 3,1% în rezultatul scăderii producţiei în întreprinderile agricole şi gospodăriile populaţiei. Totodată, a scăzut și producţia de lapte cu 3,8%, însă a fost înregistrată majorarea producţiei de ouă cu 5,1%. Creșterea producţiei de ouă s-a înregistrat în întreprinderile agricole din toate regiunile de dezvoltare ale ţării, cu excepţia regiunii de dezvoltare Nord, unde s-a înregistrat o scădere cu 5%. Volumul de vânzare a vitelor şi păsărilor pentru sacrificare în întreprinderile agricole a crescut în următoarele regiunile de dezvoltare Nord – cu 11% şi Centru – cu 6%, însă a scăzut în UTA Găgăuzia – cu 18%, în municipiul Chişinău şi în regiunea Sud, corespunzător, cu 15% şi cu 7%. Volumul producţiei de lapte de vacă a scăzut în regiunile de dezvoltare Sud şi Nord, cu 34% şi cu 5%, însă s-a mărit în municipiul Chişinău – cu 18 %, în Centru – cu 6% şi în UTA Găgăuzia – cu 4%.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальное бюро статистики РМ

1077 просмотры

Дата публикации:

02 Февраль /2018 08:01

Тематика:

Новости

Ключевые слова

BNS | Producția agricolă | crestere | scadere | volumul prodicerii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon