Новости

Buget 2018: Bugetele locale

Veniturile bugetelor locale pentru anul 2018, conform proiectului legii bugetului de stat, sunt estimate la 13 775,0 mil. lei, dintre care veniturile proprii sunt prognozate în sumă de 3 905,5 mil. lei sau 6,9% din veniturile bugetului public național. În comparație cu 2017, veniturile proprii ale bugetelor locale se vor majora cu 72,2 mil. lei sau cu 1,9%. Cheltuielile bugetelor locale pentru anul viitor la fel sunt sunt estimate în sumă de 13 775,0 mil.lei, fiind în descreștere cu 726,6 mil. lei sau cu 5,6% față de anul curent. Transferurile din bugetul de stat în bugetele locale sunt aprobate în sumă de 9 787 mil. lei, care vor fi direcționați către implementarea mai multor măsuri în localități. Astfel, 20 032,8 mii lei vor fi utilizați pentru procurarea utilajului și mobilierului școlar din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului Reforma învățământului în Moldova. Totodată, în bugetul de stat se prevăd transferuri pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților publice locale – în sumă de 57 829,1 mii lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul Proiectului Reforma învățământului în Moldova, pentru care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va deține calitatea de investitor. Din alocațiile pentru bugetele locale sunt mai urmează a fi acoperite costurile de remunerare a muncii, deschiderea unor instituții preșcolare și pentru alimentația copiilor etc. De asemenea, se mai prevăd transferuri din cadrul bugetului public național în bugetele locale în sumă de 9,4 mil.lei pentru proiectele finanțate din surse externe. În proiectul legii bugetului 2018 se mai prevede că Guvernul va forma în componența bugetului de stat un fond de compensare pentru acoperirea necesităților stringente ale autorităților publice locale urmare a reformării sistemului de raporturi dintre bugetul de stat și bugetele locale. Acest program de susținere a autorităților a expirat, dar la solicitarea unor autorități Guvernul continuă să acorde acest suport. Pentru anul viitor acest fond este preconizat în sumă de 8,6 mil. lei, iar tipurile de cheltuieli ce vor fi compensate se referă la acoperirea datoriilor și la susținerea serviciilor sociale în localitățile date, a afirmat ministrul Finanţelor în cadrul ședinței Parlamentului. În bugetul 2017 acest fond de compensare a fost format în legătură cu rezultatele modeste în vederea consolidării bazei de venituri proprii ale autorităților administrației publice locale, în proporție de până la 0,5% din veniturile bugetului de stat, pentru acoperirea discrepanțelor legate de reformarea sistemului de raporturi interbugetare. Menționăm că în anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 27(4) din Legea privind finanțele publice locale, transferurile cu destinație generală vor fi alocate lunar, după următoarea formulă – 1/10 lunar din suma anuală în primele 6 luni ale anului și 1/15 lunar în următoarele 6 luni. În bugetul pentru anul 2017, transferurile către bugetele locale au fost aprobate în sumă totală de 9127306,9 mii de lei, inclusiv 14450,2 mii de lei pentru compensarea majorării de la 1 ianuarie 2017 a cuantumului alocaţiei lunare pentru întreţinerea unui copil în serviciile casă de copii de tip familial şi asistenţă parentală profesionistă, pentru compensarea majorării salariale pentru asistenţii sociali din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară, precum și pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în anul 2016 din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru măsurile de protecție socială finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat. Autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă şi administrează bugetele locale, în conformitate cu legislația în vigoare, elaborează prognoze bugetare şi întreprind, în limitele competențelor, măsuri pentru creșterea bazei fiscale şi asigurarea sustenabilității bugetelor locale pe termen mediu şi lung, înaintează propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale şi a politicilor sectoriale, precum şi participă la consultările privind relațiile interbugetare etc.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1713 просмотры

Дата публикации:

07 Декабрь /2017 08:40

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon