Новости

Cadrul legal în domeniul administrării drumurilor, consolidat

Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, precum Legea drumurilor, Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea cu privire la publicitate, etc. Modificările și completările, în opinia Comisiei parlamentare economie, finanțe și buget, vor consolida cadrul legal în domeniul administrării drumurilor și vor crea un mecanism eficient de finanțare a întreținerii și reparației drumurilor. Proiectul delimitează competențele autorităților publice locale de nivelul I şi nivelul II și propune clasificarea drumurilor locale, prin implementarea căreia va fi posibilă planificarea lucrărilor de întreținere şi reparație. Astfel, drumurile locale sunt clasificate în: 1. Drumuri locale de interes national (drum care asigură legătura din orașele (raioanele) de reședință și sate (comune). Accesul spre ele se indexează cu litera L, sunt proprietate a autorităților publice locale de nivelul II; 2. Străzi – drumuri publice interlocale, proprietate a autorităților publice locale de nivelul I; 3. Drumuri comunale, care asigură legătura dintre satul de reședință de comună și satele din componența comunei, care sunt în proprietatea autorităților publice locale de nivelul 1. Documentul prevede dreptul administratorului (proprietarului) drumului de a delega responsabilitățile pentru asigurarea stării tehnice a drumului şi siguranței la trafic unei terțe părți prin semnarea unor contracte multianuale de întreținere, bazate pe performanță, în conformitate cu Legea achizițiilor publice. O altă prevedere constă în stabilirea reglementărilor în ceea ce ține de amplasare obiectivelor în zona de drumuri publice, precum şi în zonele de protecție a acestora. Inclusiv, sunt stabilite cerințe de demolare a obiectelor amplasate neautorizat. S-a discutat atât în procesul examinării în ședința Guvernului, precum şi a aprobării în primă lectură a proiectului în Parlament, despre amplasare publicității pe drumurile publice și în zonele de protecție a acestora. În final, aceasta va fi interzisă. De asemenea, este preconizat că Agenția Națională Transport Auto va efectua controlul asupra dimensiunilor și masei mijloacelor de transport, cu aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării pararamentrilor stabiliţi.
author icon

Мария Трифан

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

1226 просмотры

Дата публикации:

14 Ноябрь /2017 14:36

Тематика:

Новости

Ключевые слова

construcţia drumurilor locale | gestionare | fondul rutier | parlamentul RM

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon