Новости

Calamităţile naturale din 2017 nu au afectat volumul producerii agricole

Potrivit informațiilor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anul agricol 2017 a fost mai rodnic decât 2016, la majoritatea produselor agricole productivitatea fiind mai înaltă. Astfel, la grâu s-a înregistrat o creștere de circa 20% față de anul 2016, iar la orzul de toamnă cu 12%. A crescut și productivitatea porumbului - cu 34%. Anul trecut agricultorii au obținut mai multă roadă și la soia - cu 27%, la floarea-soarelui – cu 11%, la legume - cu 22%, precum și la fructe și căpșuni - cu 3,45% și respectiv, 15%. Ministerul mai informează că în anul 2017 s-a majorat volumul de export a produselor de origine vegetală, precizând că exportul de fructe constituie cca 200 mii tone, dintre care 157 mii în CSI și 16 mii - în țările Uniunii Europene. Totodată, în anul 2017 a crescut și numărul de agenți economici care exportă în UE, atingând cifra de 227, majoritatea fiind exportatori de struguri de masa, mere și prune proaspete, alcool etilic, zahăr etc. Investițiile în agricultură s-au majorat cu 30 % comparativ cu anul 2016, iar suma totală a atins nivelul de 1,5 mld. lei. Numărul solicitanților de subvenții s-a majorat cu 34%. Pe parcursul anului 2017, vinurile moldovenești au cucerit peste 300 de medalii - circa 60% de aur și 10% Grand Gold, iar geografia exporturilor vinurilor s-a extins la peste 40 de țări ale lumii. A fost lansat și Registrul Vitivinicol al Republicii Moldova, la moment fiind înregistrate 74 unitati vinicole și 24739 plantatii viticole. Un rezultat al anului 2017 este și fortificarea sistemelor de protecție antigrindină în țară, fiind construite 17 puncte de rachetare noi. Suprafața protejată a înregistrat o creștere cu 11 % (215 mii ha). Ministerul menționează drept performanţe și modificările operate în legislaţia ce reglementează domeniul agriculturii și industriei alimentare. A fost stabilit și organul de reglementare a serviciului public de alimentare cu apă şi sanitație - ANRE, care licențiază operatorii şi elaborează actele normative necesare îmbunătățirii accesului cetățenilor la servicii calitative. De asemenea, fost elaborat studiul de fezabilitate pentru extinderea apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, implementat cu suportul investitorilor străini. Tot cu suportul partenerilor de dezvoltare au fost elaborate studii de fezabilitate pentru crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în 8 regiuni de management, stabilite pe întreg teritoriul țării. Potrivit informațiilor, în anii 2016-2017 au fost reabilitate 577,7 ha de fâşii de protecție a câmpurilor agricole, suprafața terenurilor agricole protejate constituind circa 12 mii ha. De asemenea, au fost împădurite 790 ha de terenuri degradate. În anul 2017 au fost inițiate 39 de proiecte de dezvoltare regională în mai multe sectoare, cum ar fi - aprovizionare cu apă, infrastructura drumurilor regionale și locale, infrastructura de sprijin a afacerilor, sporirea atractivității turistice, iar pentru realizarea acestora au fost alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională circa 186 mil. de lei.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство Сельского хозяйства и Пищевой промышленности

1282 просмотры

Дата публикации:

10 Январь /2018 12:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

agricultira | Roada | crestere | Vinurile moldovenești | investitii in agricultura | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon