Новости

Calitatea auditului: raportul privind respectarea procedurilor de control

În Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2020, Consiliul de supraveghere publică a auditului a publicat Decizia nr. 33 din 23 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului. Potrivit art. 24 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, în vederea asigurării calității auditului, entitatea de audit elaborează și aprobă politicile şi procedurile de control al calităţii auditului. Totodată, aceasta este obligată să prezinte Consiliului de supraveghere publică a auditului, în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune, un raport privind respectarea procedurilor de control al calității auditului, care conțin următoarele trei compartimente: Compartimentul I. „Informaţii generale”. Este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind entitatea de audit, precum şi informaţii privind auditorii şi stagiarii în audit ai entității. Aici se notează date precum pagina web oficială a întreprinderii, numele și prenumele administratorului, informații privind auditorii angajați, numărul total de angajați la sfârșitul perioadei de gestiune etc. Compartimentul II. „Activitatea entității de audit”. Conține informaţii privind modul de asigurare a riscului de audit, utilizarea activității altui auditor, activitatea auditorilor interni şi activitatea unui expert al auditorului. De asemenea, aici se indică numărul total al rapoartelor auditorului emise, rapoartelor de revizuire, celor ce țin de serviciile conexe, rapoartelor emise pe tipuri de opinii, contractelor de audit încheiate, inclusiv cele reziliate. Totodată, entitatea va indica și venitul din vânzări al perioadei de gestiune, inclusiv din audit, și numărul contractelor de prestare a serviciilor. Compartimentul III. „Asigurarea calităţii auditului” este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind sistemul de control al calităţii auditului existent la entitatea, politicile şi procedurile de control al calităţii auditului elaborate în conformitate cu prevederile art.24 din Legea nr.271/2017, standardele de audit, standardele de control al calității, Codul etic, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi data efectuării ultimului control extern al calităţii auditului. Raportul se eliberează în două exemplare, ambele fiind semnate de administratorul entității de audit. Acesta se prezintă specialistului Consiliului responsabil de primirea Raportului, care indică data primirii. Un exemplar al Raportului rămâne la Consiliu, iar alt exemplar se restituie entității de audit. Notă: potrivit Regulamentului de activitate al Consiliului, acesta are atribuții ce țin de elaborarea recomandărilor pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională continuă a profesiei, organizarea procesului de certificare a auditorilor, stabilirea cerinţelor minime pentru executarea programului de pregătire și supravegherea activității stagiarilor în audit, a auditorilor şi entităţilor de audit, ţinerea Registrului public al auditorilor şi Registrului public al entităţilor de audit etc.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1558 просмотры

Дата публикации:

20 Январь /2020 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Audit | reglementari | consiliul auditului | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon