Новости

Campania Update Moldova va promova reformele pentru mediul de afaceri din Republica Moldova

O campanie inedită de comunicare, în cadrul căreia vor fi promovate schimbările necesare pentru dezvoltarea economică a Moldovei va fi lansată la 7 decembrie 2015. Campania denumită „Update Moldova” are misiunea de a accentua care sunt soluțiile pentru a reduce costurile și riscurile activității de business în Moldova. Campania este organizată cu suportul financiar al proiectului Agenției SUA pentru Dezvoltarea Internațională Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (USAID BRITE). Campania de comunicare va scoate în evidență șase reforme, identificate de sectorul privat ca fiind prioritare pentru îmbunătățirea climatului de afaceri al Moldovei. Numele campaniei reflectă starea majorității sistemelor de reglementare a activităților sectorului privat din Moldova, care este una învechită, o serie de actualizări fiind necesare atât pentru a se alinia standardelor din UE și altor economii dezvoltate, cât și pentru a facilita progresul economic al țării. Campania Update Moldova va reflecta mai multe teme importante: costurile inutile suportate de sistemul actual, necesitatea de transparență și predictibilitate a deciziilor luate de către guvern, echilibrul între nivelul de responsabilitate din partea statului și a sectorului privat, conformitatea cu standardele europene și adoptarea unor sisteme electronice pentru a reduce costurile și potențialul pentru corupție. Campania este adresată atât sectorului privat, cât și părților interesate din cadrul guvernului cu scopul de a încuraja colaborarea acestora. Din aceste considerente, campania Update Moldova încurajează și îndeamnă sectoarele public și privat să consolideze dezvoltarea economică a țării. Multe dintre instrumentele, practicile și sistemele instituțiilor de stat sunt extrem de învechite. Campania „Update Moldova” va scoate în evidență costurile pe care le suportă zilnic businessul, ca urmare a neimplementării reformelor. Soluțiile la problemele cu care se confruntă mediul de afaceri sunt deja identificate, adesea împrumutate din cele mai bune practici internaționale. Adoptarea și implementarea lor de către Guvern, va avea un impact pozitiv și imediat asupra sectorului privat., a declarat Kelly Seibold, Directorul Programului USAID BRITE. Campania de comunicare Update Moldova, totodată va oferi posibilitatea agenților economici, reprezentanților instituțiilor de stat și societății civile să contribuie la procesul de reformare, participând activ la dezbateri publice și prezentări, precum și în diverse forumuri din rețelele de socializare. Pagină web, www.updatemoldova.md, va oferi informații detaliate despre fiecare dintre reforme și despre etapele de implementare ale acestora. Campania se va desfășura până în luna mai 2016. Notă informativă Șase reforme care vor contribui la schimbarea la față a business-ului din Moldova Începând cu anul 2001 Agenția US pentru Dezvoltarea Internațională a colaborat cu Guvernul Republicii Moldova și sectorul privat pentru a consolida dezvoltarea economică și pentru a îmbunătăți crearea unui mediu favorabil pentru comunitatea de afaceri din Moldova. Pe parcursul ultimilor trei ani, USAID a acordat suport prin intermediul Programului „Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător” (BRITE). Cu toate că au fost înregistrate succese în această perioadă, în domenii cheie de reglementare – introducerea vămuirii electronice, lansarea Contului curent pentru contribuabili și promovarea Legii pricind Societățile pe Acțiuni – mai sunt un șir de alte reforme necesare pentru a îmbunătăți activitatea sectorului privat din Moldova. Printre acestea sunt și următoarele șase reforme de înaltă prioritate: 1.Amânarea achitării plăților vamale, pentru ca importatorii să aibă posibilitatea mai întâi să primească bunurile și doar după aceea să efectueze achitarea tuturor plăților vamale prevăzute. În prezent, agenții economici sunt obligați mai întâi să achite toate taxele vamale și doar după aceea să perfecteze declarația vamală și să primească bunurile. Astfel, pe de o parte, agenții economici au bunurile și resursele financiare blocate, iar, pe de altă parte, aceștia creditează gratuit statul. 2.Introducerea „Contului unic” pentru achitarea impozitelor către stat, care prevede crearea unui formular electronic unic pentru achitarea tuturor plăților pe un cont unic, de pe care statul va redirecționa resursele către destinațiile de buget necesare. Aceasta va permite optimizarea activității de contabilitate, economisirea resurselor financiare pentru transferuri și evitarea erorilor de transferuri, precum și a penalităților pentru completări eronate.. 3.Crearea TARIM pentru facilitarea procedurii de declarare vamală, prin care va fi redus numărul actelor permisive și a instituțiilor care emit aceste acte, precum și numărul de mărfuri și bunuri supuse controlului. Această reformă va simplifica substanțial activitatea de antreprenoriat, economisind banii și timpul necesare efectuării operațiunilor de import/export 4.Optimizarea raportării către instituțiile de stat, care prevede simplificarea procedurii de raportare, reducerea numărului de rapoarte prin combinarea acestora, astfel ca, mai apoi, instituțiile de stat să poată utiliza datele necesare dintr-o bază unică. Vor fi reduse cheltuielile pentru activitatea de business și va fi optimizat procesul de prelucrare a datelor de către instituțiile de stat. 5.Optimizarea procesului de autorizare a activității de comerț intern, care schimbă sistemul de autorizare și îl înlocuiește cu unul de notificare. Respectiv, procedura de inițiere a afacerii va fi simplificată și mai rapidă, stimulând, astfel, dezvoltarea inițiativelor de antreprenoriat în Moldova. 6.Protejarea activității de întreprinzător de controale excesive și de abuz din partea statului, care prevede elaborarea si promovarea unui Ghid pentru întreprinzători, în care sunt descrise situații specifice și concrete și explicate drepturile și obligațiile întreprinzătorilor în fiecare caz. Programul USAID „Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător” (BRITE) are drept scop reducerea costurilor și riscurilor afacerilor din Moldova, prin promovarea reformelor de facilitate a comerțului, de administrare fiscală eficientă și reglementarea activității de întreprinzător. Direcțiile principale de activitate ale proiectului sunt:
  • Îmbunătățirea administrării fiscale, în vederea reducerii timpului și costurilor aferente plății impozitelor, în același timp sporind veniturile la bugetul de stat;
  • Eficientizarea principalelor procese de business în vederea reducerii poverii administrative de conformare, în același timp îmbunătățind transparența guvernamentală;
  • Sprijinirea reformelor de facilitare a comerțului care contribuie la creșterea atât a veniturilor de stat, cât și a eficienței generale în domeniul circulației mărfurilor peste frontiere;
  • Identificarea și sprijinirea procesului de implementare a unor reforme de reglementare cu impact sporit, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri;
  • Valorificarea potențialului comunicării strategice în sprijinirea procesului de inițiere și implementare a reformelor, în același timp consolidând capacitățile de comunicare ale instituțiilor din sectoarele public și privat.
via | www.infotag.md

1329 просмотры

Дата публикации:

08 Декабрь /2015 13:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

campanie | promovare | reforma | Update Moldova | mediul de afaceri

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon