Новости

Câştigurile din loterii vor constitui minim 50% din valoarea biletelor vândute

În Monitorul Oficial din 21 septembrie 2018 a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat. Regulamentul-tip privind organizarea și desfășurarea loteriilor stabilește cerințele pentru organizarea și desfășurarea loteriilor pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta prevede că Agenția Servicii Publice coordonează și înregistrează regulile de desfășurare a jocurilor de noroc elaborate de organizator și ține evidența registrelor jocurilor. Documentul se referă la drepturile și obligațiile organizatorului jocurilor de noroc și ale jucătorului, impozitarea activității şi ținerea evidenței contabile în domeniul jocurilor de noroc, cerințele față de utilaje, circulația mijloacelor de joc de bază, particularitățile organizării și desfășurării loteriilor prin sistemul electronic etc. Regulamentul prevede că ținerea contabilității și impozitarea activității în domeniul jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu Legea contabilității, Codul fiscal și Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc. Fondul de câştiguri al loteriilor pentru toate tipurile de loterii se stabileşte în mărime de cel puţin 50% din valoarea totală a biletelor vândute, cu excepția loteriilor pentru care câștigul se stabilește în bază de coeficienți determinați în prealabil de către organizator pentru fiecare combinație. Tragerea la sorți a fondului de câștiguri exprimat în valută străină sau în unități internaționale de decontare este interzisă. Documentul reglementează și garanţia financiară a organizatorilor care le asigură câștigătorilor exercitarea corespunzătoare a dreptului de câștig. Aceasta se efectuează sub câteva forme: • încheierea contractului de asigurare cu compania de asigurări în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea câştigurilor în bani; • acordarea garanţiei bancare în condiţii care să asigure protecţia drepturilor jucătorilor la primirea câştigurilor în bani; • vărsarea sumei respective pe contul bancar, cu rambursarea ulterioară a acestei sume împreună cu dobânda după expirarea termenului de valabilitate a licenţei; • gajarea imobilului care constituie proprietatea organizatorului jocurilor de noroc. La desfăşurarea loteriilor în bani, garanţia financiară se stabileşte până la 25% din fondul de câştiguri al loteriei fără tiraje, cu excepţia acelei părţi care se plăteşte jucătorului imediat la punctul de vânzare a biletelor de loterie De asemenea, acesta se stabilește în mărime de până la 25% din fondul de câştiguri al loteriei cu tiraje, cu excepţia acelei părţi care se plătește jucătorului la punctul de vânzare la care sunt primite mizele pentru participare la loterie. La desfăşurarea loteriilor combinate, garanţia financiară se aplică părţii băneşti din fondul total de câştiguri. Dreptul de a stabili obligația de furnizare a garanției financiare, mărimea acesteia și condițiile speciale de depunere a acesteia, în funcție de specificul desfășurării loteriei concrete, îi aparține Agenției Servicii Publice. Achitarea câștigurilor bănești ale loteriei se efectuează exclusiv în moneda națională a Republicii Moldova. Pentru primirea câştigului, jucătorul urmează să prezinte mijloacele specifice de joc în termen de 14 zile calendaristice de la anunţarea rezultatelor jocului de noroc, dacă în regulile de desfășurare a acestuia nu este stabilit un termen mai mare. Jucătorul nu are dreptul la dobânzi pentru câștigul ridicat. Regulamentul prevede că, dacă câștigătorul depășește acest termen cu o perioadă de peste 3 luni, organizatorul are dreptul de a pretinde de la jucător achitarea cheltuielilor de păstrare și conservare a câștigului. După trei luni de la data anunţării rezultatelor jocului, câştigurile pentru care nu au fost prezentate mijloacele de joc specifice trec în proprietatea organizatorului. Termenul de achitare a câştigului nu poate depăşi, de la momentul prezentării mijlocului specific de joc pentru primirea câştigului: • 5 zile lucrătoare – pentru câştigurile de până la 10 mii lei; • 30 de zile lucrătoare – pentru sumele de la 10 mii lei până la 15 mii lei; • 45 de zile lucrătoare – pentru sumele de la 15 mii lei de lei până la 300 mii lei; • 90 de zile lucrătoare – pentru sumele ce depăşesc 300 mii lei. În cazul pierderii de către jucător sau al deteriorării din vina acestuia a mijlocului de joc specific ori a altui document sau obiect ce confirmă dreptul de a participa la joc şi de a primi câştigul, organizatorul nu are obligația de a satisface reclamaţiile înaintate de către jucător.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

1773 просмотры

Дата публикации:

24 Сентябрь /2018 11:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

jocuri de noroc | regulament | Hotarire de Guvern | loterie

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon