Новости

Consolidarea managementului sistemului național de sănătate și protecție socială

Autoritățile sunt preocupate de sporirea calității asistenței sociale acordate populației, iar în acest sens propun majorarea efectivului-limită a Agenției Naționale Asistență Socială, ce are drept misiune implementarea politicii statului în domeniul dat. Proiectul ce conține această prevedere este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Astfel, în contextul preluării de către Agenție a gestionării Fondului de susținere a populației, se propune suplinirea efectivului cu patru unități de personal. Acestea vor avea atribuții exclusiv de gestionare a mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și a finanțării pachetului minim de servicii sociale. Evident, odată cu creșterea numărului de angajați vor crește și cheltuielile. În acest sens, din contul bugetului de stat pentru anul 2018 urmează a fi alocați 289,0 mii lei pentru următoarele 9 luni. Totodată, documentul prevede delegarea noilor atribuții directorului ANAS, care se referă la angajarea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de muncă cu conducătorii instituțiilor publice gestionate de Agenție, ceea ce va contribui direct la sporirea operativității procesului de gestionare a acestora. La moment, în subordinea ANAS sunt 14 instituții publice, în care ministerul de profil exercită calitatea de fondator – centrele de plasament, reabilitare, asistență și protecție socială din diferite localități. Proiectul se înscrie în lista măsurilor ce au drept scop reformarea și eficientizarea activității administrației publice centrale de specialitate, precum și în contextul desconcentrării serviciilor publice.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ

748 просмотры

Дата публикации:

16 Март /2018 16:15

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon