Новости

Coridoarele comerciale ale Moldovei, între performanțe și deficiențe

Poziția economică și geografică favorabilă a Republicii Moldova urmează a fi valorificată pe deplin prin facilitarea comerțului cu țările din regiune, dar și cu cele situate la mii de kilometri, a constatat în discursul susținut în limba română Excelenţa Sa Jemes D. Pettit, ambasadorul SUA în țara noastră, la evenimentul de prezentare a studiului de evaluare a coridoarelor comerciale ale RM, care a fost realizat în cadrul Programului pentru Reforme Structurale în Moldova, fiind finanțat de USAID și desfășurat la 18 iulie curent la Chișunău. Conform Bazei de date a Indicatorilor de Dezvoltare a Băncii Mondiale, creșterea economică a țării noastre are la bază politica de dezvoltare axată pe comerț. În anii 2000-2016, importurile au avut o creștere de 13%, iar exporturile – cu 18%. În aceste condiții o importanță majoră o au coridoarele comerciale – rute pe care mărfurile sunt transportate (pe cale maritimă, terestră sau aeriană) și, fiind bine organizate și funcționale, permit obținerea economiilor la scară, gestionarea adecvată a resurselor și, în final, efectul economic are un impact fiscal. Implementarea acestor politici prevede dezvoltarea și susținerea continuă a transportatorilor, investiții în infrastructură, perfecționarea cadrului legislativ pentru simplificarea condițiilor de activitate și facilitarea comerțului, susține Iuliana Dragalin, secretarul Ministerului Economiei și Infrastructurii, prezentă la eveniment. Aceste idei sunt confirmate de rezultatele primei evaluări a coridoarelor comerciale, efectuate acum 18 ani, care a demonstrat că un mediu de reglementare adecvat poate oferi soluții eficiente din punct de vedere al costurilor pentru atenuarea blocajelor în comparație cu investiții mult mai costisitoare în infrastructură. Exemplu poate servi situația la punctul de trecere Leușeni-Albița, cu infrastructură dezvoltată pe partea moldovenească, prin care este efectuat exportul a 23% din mărfurile autohtone, însă transportatorii sunt impuși să aștepte, în mediu, câte 17 ore efectuarea procedurilor de vămuire pe partea română. Serviciul Vamal al RM multiplu a solicitat părții românești soluționarea problemei. Se poate interveni cu efectuarea controlului comun la frontieră, similar procedurilor aplicare la punctele de trecere cu Ucraina, cu utilizarea infrastructurii de care dispunem noi, fără investiții în aceasta din partea românilor. Este necesară doar o sincronizare a numărului angajaților antrenați în procesare, consideră Iurie Ceban, directorul adjunct al Serviciului Vamal. Alte constrângeri existente în domeniul funcționării coridoarelor comerciale au fost prezentate de Kristen Hartpence, specialist în logistică al companiei Nathan Associates. Printre acestea se regăsesc lipsa cooperării transfrontaliere, sistemele informaționale subdezvoltate care nu oferă acces on-line la servicii și informații, actele regulatorii ale activității sunt inaccesibile. Totodată, se constată lipsa finanțării durabile, care ar facilita înnoirea și majorarea parcului de camioane (cea mai mare parte din mărfuri sunt exportate pe cale terestră), dar și deficiențele de logistică, instituționale și regulatorii. Paul Kent, vicepreședinte senior al Nathan Associates, a vorbit despre ratarea a circa 0,5% din PIB în cazul lipsei unei strategii pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a sectorului de logistică. Suplimentar, în lipsa acesteia se pierd circa 2% din eficiența economică și, respectiv, sunt diminuate veniturile bugetare. Cu recomandări bazate pe rezultatele studiului prezentat a venit în cadrul evenimentului Aurelia Ieșeanu, directorul adjunct de Program din cadrul Programului pentru Reforme Structurale. Astfel, pentru a îmbunătăți situația, este necesar de a elabora și implementa un plan național de logistică pentru transportul de marfă. Pentru aceasta urmează de a oferi asistență tehnică și de dezvoltare a capacităților ANTA, elaborarea soluțiilor IT pentru asigurarea transparenței și schimbului de informații, inclusiv pe portalul informațiilor comerciale, de dezvoltare a sistemului transfrontalier de programare a autovehiculelor. Suplimentar, este propusă îmbunătățirea cadrului legal național în domeniul expediției mărfurilor, dezvoltarea unui serviciu feroviar competitiv pe trenuri bloc pentru transportarea containerelor spre porturi, exploatarea capacităților aeroporturilor Bălți și Mărculești, majorarea numărului agenților economici cu statut de AEO etc. Per total, sinteza conține 31 de propuneri, fiecare având scopul facilitării exportului moldovenesc. Autorii evaluării coridoarelor comerciale indică în concluzie că acestea se confruntă cu un șir larg de probleme care afectează timpul și costul de transportare a mărfurilor. Vor apărea și altele, dar, pentru a profita de oportunitățile ce le oferă piețele noi, sectorul trebuie să fie pregătit pentru a le înfrunta, pentru extinderea coridoarelor comerciale ale Moldovei și expansiunea piețelor. Douglas Muir, directorul Programului de Reforme Structurale în Moldova și moderator al evenimentului, a oferit posibilitatea reprezentanților mediului de afaceri, instituțiilor de stat și ai partenerilor de dezvoltare care au participat la prezentarea evaluării coridoarelor comerciale să se expună la subiect, dar și să propună spre examinare alte teme conexe. Oficialul a menţionat că în perioada de patru ani de implementare (septembrie 2017 – septembrie 2021), Programul pentru Reforme Structurale în Moldova, finanțat de USAID, va sprijini Guvernul Moldovei ca să continue procesului de integrare a Republicii Moldova în sistemele comerciale regionale și mondiale. Programul va contribui la îndeplinirea de către Moldova a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, precum și al noului Acord de Facilitare a Comerțului cu Organizația Mondială a Comerțului. Programul va contribui la promovarea produselor moldovenești pe piețe mai mari și mai dinamice prin multiple acțiuni, pornind de la simplificarea condițiilor legale și de reglementare în vederea susținerii creșterii și modernizării afacerilor până la eficientizarea și facilitarea canalelor de comerț și logistică ale Moldovei. Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu analiza detaliată a evaluării prezentate ieri în revista nr.5, care va apărea de sub tipar în luna august.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1157 просмотры

Дата публикации:

19 Июль /2018 08:01

Тематика:

Новости

Ключевые слова

reforme structurale | program | Serviciul Vamal | coridoare comerciale | Moldova | România | Export

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon