Новости

Crește numărul turiștilor cazați pe teritoriul Republicii Moldova

În primele nouă luni ale anului curent se înregistrează o creștere de peste 8% a numărului de turiști cazați în structurile de primire turistică colective. Cea mai mare creștere s-a produs la pensiuni turistice și agroturistice (250%). În ianuarie-septembrie 2016 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 244,6 mii de turiști, din care 155,9 mii de turiști moldoveni (63,7% din total) și 88,7 mii de turiști străini (36,3%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2015 s-a majorat numărul de turiști cazați la structurile de primire turistică colective (+8,6%), pe seama creșterii acestuia la pensiuni turistice și agroturistice de 2,5 ori, hoteluri și moteluri (+25,4%). Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați la cămine pentru vizitatori (-21,9%), structuri de odihnă (-20,0%), tabere de vacanță pentru elevi (-9,6%), structuri de întremare (-1,7%), potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Ponderi mai însemnate în numărul total de turiști străini cazați la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiștilor din România (23,9%), Ucraina (13,4%), Federația Rusă (8,1%), Statele Unite ale Americii (7,0%), Germania (4,6%), Italia și Israel (câte 4,2%), Turcia (3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Polonia (câte 3,2%), (2,2%), Franța (2,0%), Olanda, Austria și Bulgaria (câte 1,6%), Suedia (1,0%), Republica Cehă și Spania (câte 0,9%). La structurile de primire turistică colective în ianuarie-septembrie 2016 au fost înregistrate 1222,4 mii de înnoptări, cu 3,6% mai puțin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2015. Micșorarea numărului de înnoptări ale turiștilor este condiționată de diminuarea acestora la tabere de vacanță pentru elevi (-11,7%), structuri de întremare (-5,4%), cămine pentru vizitatori (-4,3%), hoteluri și moteluri (-3,8%). Numărul de turiști cazați la structurile de primire turistică colective În ianuarie-septembrie 2016 durata medie de ședere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare a constituit 6,0 zile, din care 7,0 zile - pentru turiștii moldoveni și 3,0 zile - pentru turiștii nerezidenți. În ianuarie-septembrie 2016 indicele de utilizare netă al capacității de cazare turistică în funcțiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 31,7%, inclusiv la hoteluri și moteluri - 17,4%, cămine pentru vizitatori - 55,0%, pensiuni turistice și agroturistice - 14,1%, structuri de întremare - 64,5%, structuri de odihnă -19,7%, tabere de vacanță pentru elevi - 39,9%.

via | agora.md

1224 просмотры

Дата публикации:

16 Ноябрь /2016 13:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

turism Moldova | cazare | Moldova | tabere | hoteluri | pensiuni turistice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon