Новости

Curtea de Conturi ar putea efectua auditul public extern în domeniul gazelor naturale

Prin derogare de la prevederile art. 88 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile de acțiuni și art. 32 din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a RM (CC), Curtea de conturi va efectua auditul conformității cheltuielilor și investițiilor capitale la societățile comerciale din domeniul gazelor naturale, prevede proiectul de lege cu privire la efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale înregistrat în Parlament de un grup de deputați în calitate de inițiativă legislativă.
 
Potrivit documentului, auditul, în condițiile aprobării în redacția propusă, se va desfășura la societățile pe acțiuni, la entitățile de drept public, precum și la alte persoane juridice afiliate acestora în partea ce ține de domeniul gazelor naturale. Entitățile, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, vor fi obligate să admită neîngrădit aflarea auditorilor CC pe teritoriul său, să asigure accesul direct și liber, în timp util la informațiile digitalizate, bazele de date necesare exercitării corespunzătoare a misiunii de audit.
 
Totodată, entitățile auditate vor fi obligate să asigure prezentarea informației, datelor, actelor normative de reglementare și documentele necesare în formatul și termenul solicitat de CC. Proiectul stabilește că, în scopul exercitării mandatului în cazul efectuării auditului public extern în domeniul gazelor naturale, CC va avea „acces neîngrădit la prelucrarea datelor cu caracter personal și informațiilor ce conțin secret comercial”.
 
Un punct aparte al inițiativei prevede că raportul auditului privind rezultatele auditului public extern executat la entitățile din domeniul gazelor naturale, precum și hotărârea CC de aprobare a raportului se vor prezenta Parlamentului până la data de 31 octombrie al anului 2022.     
 
Necesitatea acordării CC competențelor menționate supra este fundamentată prin faptul că domeniul gazelor naturale are o importanță majoră pentru economia țării și bunăstarea cetățenilor. Totodată, potrivit art. 32 alin. (5) din Legea nr. 260/2017, CC are dreptul să efectueze auditul financiar la întreprinderi de stat și municipale, la societăţile comerciale al căror capital social aparţine în întregime statului sau unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la societăţile comerciale în care statul, unităţile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat şi municipale deţin, fiecare separat sau împreună, cel puţin jumătate din capitalul social. Însă cota statului în capitalul social a majorității entităților din domeniul gazelor naturale este sub 50%, motiv din care motive la momentul actual CC este limitată în efectuarea auditului activității acestora.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

726 просмотры

Дата публикации:

08 Декабрь /2021 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

gaze naturale | curtea de conturi | audit extern | proiect de lege

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon