Новости

Curtea de Conturi: auditul managementului deșeurilor din plastic

Lacunele cadrului juridic și lipsa colaborării la nivel interinstituțional tergiversează dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor din plastic, care ar asigura o gestiune intercomună, eficace și durabilă a acestora, se menționează în Raportul Curții de Conturi privind auditul performanței de mediu în domeniul managementului deșeurilor din plastic. Hotărârea nr. nr. 26 din 21 iunie cu privire la raport a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 iulie curent.
 
Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020-2021, având drept scop evaluarea măsurilor întreprinse de autoritățile responsabile de managementul deșeurilor din plastic și identificarea impedimentelor care au afectat atingerea obiectivelor propuse și performanța domeniului.

 

Potrivit Raportului, principalele provocări cu care se confruntă Republica Moldova în ceea ce privește managementul deșeurilor din plastic țin de sortarea necalitativă a acestora și de lipsa potențialului de a le transforma în materie primă, iar dezvoltarea segmentului de prelucrare a deșeurilor necesită o conlucrare strânsă între două domenii strategice: mediu și economie.

 

Alte probleme identificate de misiunea de audit țin de:

  • lipsa unei viziuni per ansamblu și de colaborare între autoritățile publice centrale responsabile direct sau cu activități conexe domeniului, ceea ce tergiversează dezvoltarea și implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor din plastic;
  • neactualizarea din anul 2012 a costurilor de implementare a Strategiei de gestionare a deșeurilor, ceea ce creează constrângeri privind asigurarea sustenabilității financiare și dificultăți în procesul de implementare a acesteia;
  • lipsa capacităților instituționale de monitorizare și control privind bunurile din plastic interzise spre comercializare, ceea ce încurajează plasarea ilicită pe piață și importul pungilor din plastic (valoarea importului a constituit 169,0 mil. lei doar în anul 2020);
  • evaluarea neregulamentară a beneficiarilor de finanțare din surse externe, ceea ce generează riscuri la realizarea investițiilor planificate în sumă de 18,0 mil. euro;
  • lipsa programelor locale racordate la obiectivele naționale, ceea ce creează condiții pentru APL de a nu-și stabili ca prioritate crearea unui sistem de sortare calitativă și de gestionare corectă a deșeurilor municipale din plastic;
  • neimplementarea mecanismelor de punere în aplicare a noilor prevederi legale privind deșeurile, ceea ce nu asigură reglementarea conformă și calitativă a depozitelor de deșeuri și a sistemului de salubrizare la nivel național și cel local;
  • lipsa unor informații calitative privind cantitățile de deșeuri de plastic generate și exportate (de circa 6,0 mii tone), provocată de conlucrarea intersectorială deficientă între autorități, ceea ce nu permite evaluarea reală a cantității de deșeuri existente în țară.

 

Raportul va fi expediat Guvernului, Președintelui RM, Parlamentului, precum și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Consiliului municipal Chișinău și Întreprinderii Municipale „Regia Autosalubritate”.

 

Reamintim că săptămâna trecută, în cadrul unei mese rotunde organziate de AmCham Moldova, s-a discutat despre sporirea rezilienței ecologice, inclusiv gestionarea deșeurilor, prin implicarea mediului de afaceri.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Счетная палата Республики Молдова

1048 просмотры

Дата публикации:

12 Июль /2021 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

curtea de conturi | management | gestionarea deșeurilor | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon