Новости

Curtea de Conturi: auditul Programului de modernizare a sectorului sănătății

În Monitorul Oficial din 13 august curent Curtea de Conturi a publicat Hotărârea nr. 44 din 28 iulie 2021 cu privire la auditul situațiilor financiare ale Operațiunii ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020.

Proiectul a fost implementat în baza unui Acord de finanțare, semnat în anul 2014, ce  prevede acordarea unui împrumut în valoare de 20 mil. drepturi speciale de tragere (DST), echivalentul a $30,8 mil. Finanțarea programului este acordată sub formă de suport bugetar, iar suma este debursată în baza realizării indicatorilor stabiliți între Banca Mondială, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Misiunea de audit a avut ca scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Operațiunii încheiate la 31 decembrie 2020, nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare, cu emiterea unei opinii.

Astfel, misiunea a constatat că situațiile financiare prezentate Băncii Mondiale și Ministerului Finanțelor (Formularul FD-047) oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare aplicabile.

Raportul de audit va fi expediat Guvernului, Președintelui RM, Parlamentului, Ministerului Finanțelor și Oficiului Băncii Mondiale pentru informare, precum și Ministerului Sănătății și CNAM pentru asigurarea implementării recomadărilor.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство здравоохранения | Национальная Компания Медицинского Страхования РМ | Счетная палата Республики Молдова

997 просмотры

Дата публикации:

16 Август /2021 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

curtea de conturi | raport | sănătate | Audit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon