Новости

Curtea de Conturi: executarea BASS 2017

Procedura de stabilire și plată a pensiilor structurilor de forță de către CNAS necesită a fi reglementată și îmbunătățită, constată Curtea de Conturi în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017, care a fost publicat în Monitorul Oficial din 29 iunie curent. În opinia auditorilor Curții de Conturi, executarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost asigurată corect, cu unele excepții. Astfel, sunt constatate rezerve la capitolul stabilire și recalculare a pensiilor pentru limită de vârstă aferente valorizării în sumă de 111,1 mil. lei și asigurarea venitului lunar minim garantat de stat efectuate în baza unor date introduse manual, ceea ce a determinat stabiliri necorespunzătoare cauzate de termenele restrânse de executare a prevederilor legale. Curtea menționează și limitarea auditorului în verificarea corectitudinii executării cheltuielilor privind stabilirea și plata prestațiilor beneficiarilor din rândul structurilor de forță, în aspectul regularității și exactității acestora, care au constituit 1087,2 mil. lei, adică 6,3% din totalul cheltuielilor privind prestațiile sociale, generată de insuficiența probelor justificative, inclusiv de nedefinitivarea procesului de primire-predare a dosarelor beneficiarilor, precum și de lipsa unor reglementări exhaustive privind modul de calculare și documentare, ceea ce reprezintă domenii cu risc pentru gestionarea mijloacelor publice ale BASS. Imposibilitatea asigurării restituirii integrale a sumelor plătite neîntemeiat este o altă problemă identificată de misiunea de audit. Aceasta este cauzată de lipsa mecanismelor și reglementărilor aferente, ceea ce determină utilizarea ineficientă a mijloacelor publice. Recuperarea integrală a sumelor pensiei sau alocației plătite neîntemeiat nu poate fi realizată din cauză că CNAS nu deține pârghiile necesare și nici nu are posibilitatea de a reține din plățile ulterioare achitate membrilor familiilor sumele primite necorespunzător. Lipsa procesului bine coordonat cu referire la constatarea supraplăților și acțiunilor întreprinse pentru restituirea sumelor plătite neîntemeiat determină utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare, se menționează în document. Modul de organizare a evidenței contabile, precum și a procesului de raportare, necesită a fi îmbunătățit, se spune în raport. Perfecționarea acestora ar permite reconcilierea datelor utilizate la întocmirea Raportului Guvernului privind executarea BASS, precum și asigurarea plenitudinii la raportarea datoriilor față de beneficiari, în sumă de 44,8 mil. lei. Curtea mai constată că CNAS nu deține suficiente pârghii de restituire integrală a sumelor transferate după decesul beneficiarilor. Totodată, începând cu anul 2018, CNAS nu mai deține atribuția de control asupra corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. În același timp, nu este reglementat modul de inițiere, efectuare a controalelor în domeniu, precum și de transmitere a informațiilor privind rezultatele acestora, pentru asigurarea reflectării corespunzătoare și justificate a acestor cheltuieli. Recomandările Curţii sunt: • Organizarea evidenței contabile, precum și cadrul de raportare necesită perfecționări • Perfecționarea continua a sistemului de management financiar și control în cadrul CNAS • Reglementarea procesului și modului de stabilire a prestațiilor pentru pensionarii din rândul structurilor de forță, cu stipularea documentelor și formatelor unice ale documentelor prezentate de structurile de resort, în scopul responsabilizării acestora și prezentării unor date veridice, complete și suficiente pentru stabilirea dreptului la tipul de prestație solicitat • Oportunitatea de instituire a unei proceduri de revizuire a dosarelor preluate de la structurile de forță, în aspectul justificării și corectitudinii de stabilire a cuantumului pensiilor • Stabilirea modalității de transmitere a supraplăților achitate neîntemeiat beneficiarilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului, depistate de către organele abilitate cu controlul, pentru asigurarea plenitudinii înregistrării și raportării acestora de către CNAS • Ajustarea reglementărilor normative cu referire la ţinerea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale • Ajustarea Normelor metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea BASS la capitolul reflectare a creanțelor în rapoartele privind executarea BASS, cu asigurarea concordanței cu Planul de Conturi al CNAS și cu Instrucțiunea de evidență contabilă.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ | Счетная палата Республики Молдова

1144 просмотры

Дата публикации:

03 Июль /2018 11:00

Тематика:

Государственное социальное страхование | Новости

Ключевые слова

curtea de conturi | cnas | raport de munca | structuri de forta | plati sociale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon