Новости

Digitalizarea facturilor și biletelor pentru tratament balneosanatorial

Registrul de evidență strictă pentru facturile și biletele de tratament balneosanatorial va fi ținut în format electronic de Casa Națională de Asigurări Sociale. În Monitorul Oficial din 16 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial. Scopul documentului este soluţionarea unor lacune depistate în procesul de stabilire a prestaţiilor în sistemul de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor. Hotărârea prevede că Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova va purta responsabilitatea pentru prezentarea, pe suport de hârtie şi în format electronic, la CNAS, a listelor entităţilor care se asigură cu bilete de către sindicate. Anterior, CNSM era responsabilă doar pentru repartizarea corectă a biletelor eliberate prin intermediul organelor sindicale. O altă modificare operată în Regulament stipulează că suma acumulată din anii precedenţi, la acoperirea preţului biletului pentru tratament balneosanatorial, va oferi unităţii economice dreptul de a obţine bilet pentru tratament balneosanatorial din momentul în care aceasta va acoperi preţul biletului, fără a fi restricţionată în timp. În varianta actuală, termenul de acumulare a sumelor respective este de până la cinci ani. Hotărârea mai prevede că asiguratul care îndeplinește condițiile pentru obținerea biletului de tratament în baza mai multor acte normative va putea beneficia, la alegere, de bilet în baza unui singur act, dar nu mai des decât o data la trei ani calendaristici. Măsura este propusă în scopul determinării periodicității utilizării biletelor. Cheltuielile prognozate în anul curent pentru asigurarea dreptului la tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate constituie 30 mil. lei, calculate pentru 5412 de beneficiari, reieşind din preţul mediu prognozat al biletului de tratament de 5543,24 lei. Totodată, în bugetul pentru anul 2018 au fost prevăzuți 39 mil. lei pentru asigurarea dreptului la tratament balneosanatorial al veteranilor. Se preconizează un număr de 5579 beneficiari, iar costul mediu prognozat al biletului de tratament în cazul acestor persoane este de 6924,61 lei.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ | Правительство Республики Молдова

1379 просмотры

Дата публикации:

19 Март /2018 11:15

Тематика:

Государственное социальное страхование | Новости

Ключевые слова

cnas | tratament | sanatoriu | sindicate | bilet | asigurare sociala | Hotarare de Guvern

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon