Новости

Documentele de călătorie ale străinilor pentru intrarea în RM

Unele persoane străine vor prezenta, la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, acte suplimentare. Este vorba despre „Document de călătorie pentru refugiaţi” și „Document de călătorie pentru apatrizi”. Guvernul a aprobat în ședința din 24 septembrie curent o hotărâre ce prevede modificări și completări la Lista documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a RM. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, documentul a fost elaborat în scopul adaptării Hotărârii Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 „Cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova” la prevederile Convenţiei privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951 şi la prevederile Convenţiei privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954 în ceea ce ţine de completarea listei statelor părţi la Convenţiile menţionate, ale căror documente de călătorie eliberate pentru refugiaţi şi apatrizi Republica Moldova urmează să le recunoască. Totodată, un alt temei pentru completarea Listei îl constituie solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind includerea actelor de călătorie emise de autorităţile olandeze, ale căror specimene au fost remise în adresa Ministerului Afacerilor Interne, a comunicat ministrul. În cadrul ședinței Guvernului a fost aprobat și proiectul Legii cu privire la modificarea art.30 din Legea privind regimul străinilor în RM. Documentul prevede că toți străinii, invitați de Guvern sau de autoritățile administrației centrale, să fie scutiți de procedura invitației la perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova. În prezent, sunt scutiți de aceasta doar străinii invitați în cadrul proiectelor investiționale ce prezintă interes pentru economia națională.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство Внутренних Дел PM

1641 просмотры

Дата публикации:

25 Сентябрь /2018 16:01

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

straini | Republica Moldova | frontiera de stat | lista actelor

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon