Новости

Eliberarea actelor permisive, digitizată

Actul permisiv pentru autorizarea activității de întreprinzător și duplicatul acestuia ar putea fi eliberate obligatoriu în format electronic, la adresa electronică a solicitantului. Prevederea ce vizează completarea Legii nr. 160/2011  privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător este inclusă în pachetul de legi   privind digitizarea economiei naționale, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.
 
Potrivit proiectului, în situațiile în care eliberarea originalului actului permisiv pe suport de hârtie va fi solicitată de întreprinzător sau impusă expres de legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv sau de un tratat internațional, pe lângă emiterea actului pe suport de hârtie se va elibera în format electronic și o confirmare oficială despre faptul emiterii actului permisiv.

 

Totodată, autoritatea emitentă nu va mai putea solicita confirmarea recepționării actului prin semnătură olografă în borderoul sau registrul autorității, în cazul în care nu s-a solicitat acest fapt sau nu prevede legea.

 

În prezent Legea nr.160/2011 stabilește obligația de a utiliza sistemul informațional automatizat Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive (SIA GEAP) pentru toate actele permisive. Totuși, în multe cazuri solicitantului i se înmânează anume copia pe suport de hârtie a actului permisiv care este generată de SIA GEAP, cu solicitarea de a semna în registrul corespunzător care atestă recepționarea actului permisiv de solicitant.

 

Tot în acest context, este propusă excluderea procedurii de notificare privind înregistrarea și autorizarea în calitate de operator de date cu caracter personal, respectiv, excluderea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din lista autorităților emitente de acte permisive.

 

În același timp, autorii propun alte instrumente ce vor asigura protecția datelor cu caracter personal, cum ar fi evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal, realizată pe intern de către operatorul de date, bazându-se pe liniile directorii și suportul oferit de către CNPDCP. Totodată, se mai propune instituirea procedurii de consultare prealabilă, ce presupune consultarea Centrului de către operator atunci când evaluarea impactului asupra datelor indică un risc sporit de încălcare a datelor cu caracter personal.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство экономики

1013 просмотры

Дата публикации:

20 Октябрь /2020 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

acte permisive | digitizare | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon