Новости

Evaluarea impactului aplicării facilităților fiscale pentru stimularea salariaților

Companiile din Republica Moldova menționează că lipsa forței de muncă calificate se resimte tot mai acut și solicită suportul autorităților în aplicarea unor mecansime de stimulare prietenoase angajatului. În acest context, astăzi, 12 octombrie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost prezentat un studiu asupra stimulării salariaților pentru practicarea sportului și participarea la diverse activități culturale și facilitarea activității companiilor care investesc în sport, prin intermediul stimulentelor fiscale atât pentru agenții economici care stimulează salariații în practicarea sportului, cât și a companiilor care investesc în sport.

 

Scopul studiului este evaluarea impactului facilităților fiscale în domeniul sportiv și cultural asupra evoluției investițiilor în infrastructura sportivă privată și cea publică, precum și impactul acestora asupra bugetului de stat.

 

Astfel, în urma analizei efectuate au fost înaintate trei ipoteze de lucru aplicate în multe state, pe care le-ar putea implementa întreprinderile din RM:

  • facilități fiscale în activitate
  • suport din contul venitului
  • facilități fiscale în schimbul investițiilor.

 

Facilitățile fiscale țin de implementarea impozitului unic pentru angajații din domeniul sportului, deducerea fiscală a investițiilor efectuate de persoanele juridice în achiziția de abonamente sportive pentru angajați, precum și la scutirea de la plata impozitelor a sumei lunare investite de către persoana fizică în activitatea sportive (cercuri sportive pentru copii, abonamente la bazin, săli de sport etc.). Potrivit datelor prezentate, cea mai mare parte dintre chestionați afirmă că în cazul existenței unor facilități fiscale, vor achiziționa la sigur abonamente sportive pentru proprii angajați.

 

În cazul suportului din contul profitului se presupune crearea condițiilor legale necesare pentru permiterea debursării în contul Federațiilor Sportive de Profil, Cluburilor Sportive Profesioniste sau a Asociațiilor Sportive de Amatori, înregistrați atât ca entitate legală, cât și în registrul Federațiilor Sportive de Profil, a unui anumit procent din valoarea impozitului pe profit achitat anual.  Experiența curentă din Moldova arată fezabilitatea acestui instrument, aplicat în cazul ONG-urilor cu statut de entitate de utilitate publică, care permite debursarea a 2% din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice în contul acestor organizații. 

 

Instrumentul de facilități fiscale în bază de investiții poate fi manifestat prin deducerea valorii investite în dezvoltarea infrastructurii publice sau private sportive din valoarea venitului supus impozitării. De asemenea, diferite cuantumuri de plafonare ar putea fi aplicate pentru diferite tipuri de investiții (investiții capitale, investiții operaționale, investiții în sportul profesionist, investiții în sportul amator, investiții în sporturi de bază, investiții în sporturi secundare etc.).

 

Potrivit autorilor studiului, stimularea practicării activităților fizice în cadrul companiilor, pe lângă faptul că va conduce la sporirea randamentului, ar putea genera și unele economii la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și anume:

  • de 1344 lei/persoană ca rezultat al diminuării compensării medicamentelor și
  • de 132,9 lei/persoană ca rezultat al diminuării numărului de vizite la medicul de familie.

După cum a menționat președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, care deține și funcția de președinte a Grupului de lucru „Dezvoltarea pieței muncii” în cadrul Consiliului Economic, companiile își exprimă un interes tot mai mare pentru a investi în sănătatea angajaților prin oferirea abonamentelor pentru sălile de sport.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

827 просмотры

Дата публикации:

12 Октябрь /2021 11:49

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

facilitati fiscale | studiu | Consiliul Economic

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon