Новости

Excepție la utilizarea semnăturii electronice

Prin derogare de la art. 11 al Legii privind semnătura electronică și documentul electronic, semnarea documentelor electronice ce conțin informație atribuită la secret de stat (din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție și Ministerului Afacerilor Interne) se va admite cu semnătură electronică avansată necalificată. Dreptul va fi oferit persoanelor ale căror identitate și calitate este protejată și doar pentru circulația electronică a documentelor din cadrul instituțiilor. Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă în acest sens. Articol modificat în prezent interzice utilizarea semnăturii electronice simple și a cele avansate necalificate pentru semnarea documentelor electronice ce conţin informaţie atribuită la secretul de stat și a documentelor electronice în raporturile persoanelor juridice de drept public cu persoanele fizice şi juridice de drept privat. Instituirea excepției respective nu va diminua nivelul de protecție a informațiilor atribuite la secretul de stat. Proiectul vine să înlăture impedimentele în utilizarea pe deplin a semnăturii electronice de către o categorie de funcționari publici cu statut special, se spune în nota documentului.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

1101 просмотры

Дата публикации:

29 Ноябрь /2018 11:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

Semnătura electronică | secret de stat | functionar public

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon