Новости

Executarea BPN în primele 9 luni ale anului curent

Ministerul Finanțelor anunță că în perioada ianuarie – septembrie 2021, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 54,0 mld. lei, fiind în creștere cu 9,4 mld. lei față de perioada similară a anului trecut.

Cheltuielile au constituit 56,3 mld. lei, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 6,4 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,3 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,7 mld. lei. 

Totodată, veniturile bugetului de stat, în perioada de referință, au constituit 33,8 mld. lei, înregistrând o creștere de 6,3 mld. lei față de perioada similară din anul 2020.

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 14,6 mld. lei, cu 2,3 mld. lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 20,2 mld.lei, fiind în creștere cu 4,3 mld. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 37,7 mld. lei, mai mult cu 3,9 mld. lei comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,9 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 4,6 mld. lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunile ianuarie-septembrie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 prioritar sunt onorarea obligațiunilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale. De asemenea, reiterăm faptul că, nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților. 

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și respectiv de relansare a economiei naționale.


via | www.mf.gov.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

307 просмотры

Дата публикации:

07 Октябрь /2021 15:37

Тематика:

Новости

Ключевые слова

cheltuieli | venituri | buget public | buget de stat

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon