Новости

Executarea creanțelor bănești se efectuează în baza unui nou Regulament

În Monitorul Oficial de astăzi, 17 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 09 din 10 ianuarie 2020 cu privire la abrogarea Ordinului nr.163 din 5 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești. Abrogarea a fost necesară în contextul aplicării, începând cu 13 decembrie 2019, a Regulamentului privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 618 din 11 decembrie 2019. Potrivit acestuia, executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public se inițiază la prezentarea mandatului de executare emis Serviciului Fiscal de Stat de către autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării. Condițiile declanșării executării silite a creanțelor bănești în baza mandatului de executare sunt următoarele: • existența dreptului supus executării, conform actului administrativ individual sau contractului administrativ; • expirarea termenului de executare benevolă a obligației bănești; • nesuspendarea executării actului administrativ; • somarea debitorului, după expirarea termenului de executare a obligației, despre necesitatea executării obligației bănești în termen de o săptămână, în cazul în care nu există suspiciuni fondate că debitorul se va sustrage de la executare. În același timp, Regulamentul prevede condiții speciale pentru executarea creanțelor bănești în cazul în care în calitate de debitori sunt persoane juridice de drept public. Astfel, înainte de începerea executării, SFS va prezenta Ministerului Finanțelor sau unei persoane abilitate de către acesta o listă cu bunuri ale debitorului persoană juridică de drept public și executarea se va face doar în privinţa acelor bunuri pentru care Ministerul sau persoana abilitată îşi dă acordul. Totodată, dacă la momentul recepționării mandatului de executare se constată că este inițiată procedura de insolvabilitate, SFS nu va mai iniția executarea silită și va restitui mandatul de executare autorității emitente. Regulamentul prevede că, în cazul în care mandatul de executare a fost pus în executare silită și față de debitor este inițiată procedura de insolvabilitate, SFS va stopa toate acțiunile de executare silită și va restitui mandatul de executare autorității emitente, cu efectuarea înscrierilor de rigoare în sistemul informațional al SFS. Autoritatea fiscală efectuează executarea creanțelor bănești în conformitate cu prevederile titlului V capitolul 9 din Codul fiscal.
author icon

Марина Кэлдаре

2034 просмотры

Дата публикации:

17 Январь /2020 10:40

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Новости | Налоговое законодательство | Monitorul oficial

Ключевые слова

SFS | creanţe | regulament | executare silită

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon