Новости

Expiră termenul de achitare a contribuțiilor la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) reaminteşte că, la data de 25 iunie 2019, expiră termenul-limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, până la expirarea termenului sunt obligați să achite contribuțiile:
  • categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 -1.6 din anexa menţionată
  • persoanele fizice, care se regăsesc în una dintre situaţiile
– fondatori ai întreprinderilor individuale; – notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; – executori judecătoreşti învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; – avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; –administratori autorizaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de administrator în condiţiile legii; – persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală a contribuțiilor pentru luna mai, ce constituie suma de 788 lei;
  • angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi – cele calculate pentru luna iulie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, ce constituie suma de 788 lei pentru fiecare angajat.
Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea majorărilor de întârziere în mărime de 0,1% din suma datoriei per fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către CNAS lunar, fără emiterea unei decizii speciale. Totodată, Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor la BASS să se conformeze prevederilor legislaţiei şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ

1063 просмотры

Дата публикации:

24 Июнь /2019 13:30

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | Новости

Ключевые слова

cnas | bass | asigurări sociale | angajatori | intreprinzatori

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon