Новости

Facilități fiscale pentru dezvoltarea AUAI

Cheltuielile achitate dе contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe dе aderare și cotizații de membru destinate activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) vor fi premise spre deducere.
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv a Codului fiscal, care conține un șir de inițiative menite să elimine impedimentele de ordin juridic și administrativ în dezvoltarea sectorului hidroameliorației (irigare/desecare). Propunerile ministerului urmează a fi examinate în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 7 decembrie 2021.

 

În opinia autorilor proiectului, modificarea propusă la Codul fiscal (art. 24 „Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător) ce prevede acordarea membrilor AUAI dreptului de a trece cotizațiile achitate Asociației la categoria de cheltuieli deductibile în scopuri fiscale, va facilita constituirea și consolidarea AUAI și utilizarea eficientă a sistemelor de irigare centralizate.

 

Totodată, noua prevedere va stimula crearea/consolidarea Asociațiilor, utilizarea mai eficientă a patrimoniului hidrotehnic care este domeniu public al statului și va oferi producătorilor agricoli încă o posibilitate să investească în dezvoltarea afacerii.  

 

O altă modificare la CF prevede indicarea expresă a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații în art. 52 „Organizațiile necomerciale”, deoarece, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, AUAI este o organizație necomercială constituită benevol de către persoanele fizice și juridice care utilizează în activitatea lor irigarea, în modul prevăzut de legislație.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство Сельского хозяйства и Пищевой промышленности

749 просмотры

Дата публикации:

03 Декабрь /2021 07:59

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Новости | Налоговые вычеты

Ключевые слова

Asociația | irigare | facilitati fiscale | organizatie necomerciala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon