Новости

Facilități fiscale și vamale pentru PPP

La importul dializatorilor de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat (PPP) vor fi aplicate facilități fiscale și vamale. În Monitorul Oficial din 8 martie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 78-O din 21 februarie 2019 cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2019 ”Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”. Astfel, anexa nr. 11, în partea ce ține de Codurile facilităților fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale “42”, va fi completată cu codul 721, care prevede scutiri de taxe vamale și TVA fără drept de deducere aplicate la importul dializatorilor de la poziția tarifară 8421290000 de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor și serviciilor de interes național, aprobată de Guvern conform art. 11 lit a) din Legea cu privire la parteneriatul public-privat și destinate nemijlocit implementării proiectelor PPP de interes național. Temeiul legal de acordare a scutirii este art. 28 lit. z2 din Legea cu privire la tariful vamal, Hotărârea Guvernului nr. 506 din 30.05.2018 și art. 103 alin 98 din Codul fiscal. În momentul actual, anexa conține circa 90 coduri de scutiri.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

1069 просмотры

Дата публикации:

12 Март /2019 08:01

Catalogul tematic

НДС | Новости

Ключевые слова

scutire de taxa | facilitati fiscale | facilitati vamale | Serviciul Vamal | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon