Новости

Gajul încetează să mai fie o problemă pentru ÎMM

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), administrat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din Moldova, are în prezent în portofoliu un număr de 150 garanții active, acordate pentru credite accesate de întreprinderile mici și mijlocii în valoare de circa 70 mil. lei. Potrivit directorului ODIMM Iulia Iabanji, ÎMM, cărora le-au fost oferite garanții pentru accesarea creditelor de la bănci, a suplimentat aceste mijloace cu 100 mil. lei investiții din surse proprii, pe care le-au orientat la finanțarea diverselor proiecte. În special, aceste proiecte țin de procurarea unor echipamente performante pentru extinderea afacerilor, instalarea frigiderelor pentru păstrarea producției agricole, a liniilor noi de sortare și ambalare a fructelor și legumelor, diverse accesori. Creditele au fost accesate de ÎMM de la 8 instituții bancare, cu care lucrează FGC. Pentru întreprinderile mici și mijlocii nou formate garanția reprezintă pînă la 70% din mărimea creditului, suma garanției maxim 500 mii lei, perioada de garantare 5 ani și un comision 1,5% anual din suma garanției. Pentru cele active garanția reprezintă pînă la 50% din mărimea creditelor, suma garanției maxim 1 mil. lei (pentru întreprinderile exportatoare 2mil. lei), perioada de garantare pînă la 5ani, iar comisionul 2% anual, cu excepția întreprinderilor exportatoare, la care comisionul aplicat este 1,5% anual. Pentru tinerii antreprenori, care participă în Programul Național de Abilitare a tinerilor, garanția este de pînă la 50% din mărimea creditului, iar suma garanției maxim 150 mii lei, perioada de garantare - pînă la 5 ani, iar comisionul 1,5% anual. Iulia Iabanji a spus, că garanții bancare se acordă și la creditarea afacerilor, inițiate de migranți și rudele de gradul 1 ai acestora (programul PARE 1+1). Mărimea FGC este în prezent de 47 mil. lei, dar guvernul intenționează să-l majoreze, inclusiv pe baza surselor, atrase de la donatori, pînă la 100 mil. lei. ”Oferirea garanțiilor bancare face ca ÎMM să devină cu timpul întreprinderi mai mari, iar băncile cu care lucrăm să-și diversifice clientela, cu un risc adițional scăzut,” - a specificat Iulia Iabanji.
author icon

Мария Трифан

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2153 просмотры

Дата публикации:

21 Ноябрь /2014 17:46

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

IMM | Gaj | Credite | întreprinderi

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon