Новости

GIZ Moldova va implementa un nou proiect - ”Consiliere a Guvernului Republicii Moldova în politici economice”

Agenția pentru Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ) va implementa în următorii doi ani proiectul de ”Consiliere a Guvernului Republicii Moldova în politici economice”. Conceptul proiectului, care are un buget de circa 2,8 milioane de euro, a fost prezentat astăzi Viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Octavian Calmîc, de șeful echipei GIZ Moldova, Ronny Bechmann. Prezentând oportunitățile oferite de proiect, Ronny Bechmann, a accentuat că acesta va oferi servicii de consultanță pentru Cabinetul Primului-ministru și a agențiilor guvernamentale relevante care promovează investițiile, în special Comisia economie, buget și finanțe, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și MIEPO. Șeful echipei GIZ Moldova a specificat că la moment a fost confirmată disponibilitatea proiectului de a susține implementarea Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru perioada 2016-2020. În acest sens, proiectul va contracta o companie de consultanță, care ulterior va pune la dispoziție experți în dependență de specificul activității care urmează a fi desfăşurate, a subliniat Ronny Bechmann. În acest context, Octavian Calmîc și Ronny Bechmann au trecut în revistă activitățile din planul de acțiuni al ministerului Economiei privind realizarea Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru perioada 2016-2020 la implementarea cărora va participa și GIZ Moldova. Potrivit ministrului Economiei, Octavian Calmîc, acest proiect este unul foarte important pentru autoritățile Republicii Moldova, deoarece va contribui la dezvoltarea economică durabilă a țării, inclusiv prin îmbunătățirea climatului investițional și atragerea investițiilor străine directe în toate sectoarele economiei naționale. Noi salutăm și apreciem eforturile partenerilor noștri în inițierea și implementarea proiectelor, care vin în susținerea eforturilor autorităților naționale privind reformarea și modernizarea economiei naționale, crearea unui mediu atractiv pentru investitori, a noilor locuri de muncă, etc., a spus Octavian Calmîc. Vorbind despre dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Republicii Moldova și GIZ, Octavian Calmîc a menționat interesul autorităților naționale în inițierea unor proiecte care ar viza actualizarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, elaborarea unui program de reindustrializare a țării, precum și a unor acțiuni comune de promovare – misiuni ai oamenilor de afaceri, schimb de experiență, expertiză și studii de piață sectoriale, etc. În timpul discuțiilor, interlocutorii au făcut un schimb de opinii vizavi de realizarea altor proiecte implementate de GIZ Moldova în țara noastră, inclusiv celor ce țin de îmbunătățirea siguranței alimentelor, modernizarea serviciilor publice, calitatea și eficiența serviciilor de sănătate, etc. La moment, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei implementează în Republica Moldova 6 proiecte în valoare de 14,4 milioane de euro.

via | mec.gov.md

1274 просмотры

Дата публикации:

13 Апрель /2016 16:30

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

GIZ Moldova | ministerul economiei | Octavian Calmâc | exporturi | 2016-2020 | buget | investiţii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon