Новости

Impozitul pe venit: suma avansurilor nu se reflectă în componență venitului

Modul de determinare şi achitare a impozitului pe venit, principiile evidenței, constatării veniturilor impozabile şi a cheltuielilor ce se deduc conform prevederilor Codului fiscal (CF) sunt reflectate în Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (în continuare – Regulament). Documentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie curent și a intrat în vigoare pe 10 august 2018. Regulamentul este structurat în opt capitole cu determinarea regulilor de evidență, a venitului impozabil (cu includerea formulelor pentru calcularea acestuia) și regulilor speciale de nerecunoaștere a venitului în cazul pierderii forțate a proprietății, a deducerilor, pierderilor și facilităților fiscale. Astfel, Regulamentul prevede că venitul se consideră câștigat în cazul în care acțiunile legate de obținerea venitului au fost efectuate (producția a fost vândută, lucrările au fost efectuate, serviciile au fost prestate etc.), iar suma avansurilor în componența venitului nu se reflectă. Totodată, nu va fi recunoscută drept venit spre impozitare compensația primită în cazul pierderii forțate a proprietății și care va fi reinvestită pentru construcția sau procurarea altei proprietăți de același tip ori, în cazul pierderii parțiale a proprietății, va fi investită pentru reparația proprietății deteriorate pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire. Suplimentar, documentul prevede că, în cazul primirii donației de la o altă persoană, beneficiarul constată donația drept venit financiar care se va include în venitul brut și se va impune în modul general stabilit. Cel mai voluminos capitol din Regulament este dedicat deducerilor și vine cu detalii asupra deducerii cheltuielilor ce țin de transportul organizat al angajaților, asigurării acestora cu hrană, pentru studiile profesionale, a cheltuielilor de reprezentanță şi de delegații. Concomitent, capitolul conține modul de reflectare a cheltuielilor privind amortizarea, a celor legate de extracția resurselor naturale irecuperabile, de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului, dar și a donațiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare. În sesiuni separate sunt prevăzute deducerile pentru acordarea burselor private și celor de organizare a procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională tehnică prin învățământul dual. Amintim că acesta a fost promovat pe platforma Secretariatului Consiliului Economic pe lângă prim-ministru. Astfel, angajatorii deja sunt în drept să deducă cheltuielile legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, inclusiv cele ce țin de remunerarea (salariul sau retribuția conform contractelor de prestări servicii) maiștrilor-instructori în producție și salariile ucenicilor; de asigurare a ucenicilor cu materiale necesare pentru instruirea practică (în special, unelte și materiale consumabile) și cu echipamente, precum și celor suportate pentru punerea la dispoziție și întreținerea spațiilor de instruire a ucenicilor. Regulamentul prevede expres și cheltuielile care nu vor fi permise spre deducere. Acestea sunt cele personale şi familiale; a impozitului pe venit, penalităților şi amenzilor aferente acestuia, a amenzilor şi penalităților aferente altor impozite, taxe şi plăti obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităților aplicate pentru încălcarea actelor normative; a impozitelor achitate în numele unei persoane, alta decât contribuabilul; sumele din reevaluarea, deprecierea mijloacelor fixe şi altor active, precum şi din modificarea valorii investițiilor imobiliare până la valoarea justă; sumele plătite la procurarea terenurilor și a proprietății pentru care se calculează amortizarea şi fată de care se aplică prevederile art. 26, 261, 28 şi 29 din CF; sumele pentru compensații, remunerații, dobânzi, plăti pentru închirieri de bunuri şi altor cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcții de răspundere sau al unui conducător de agent economic, al unui membru al societății sau al altei persoane interdependente, dacă nu există justificarea plății unei astfel de sume; pierderilor în urma vânzării sau schimbului proprietății, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate, în mod direct sau mijlocit, între persoanele interdependente. Alte cheltuieli nedeductibile sunt cele pentru care s-au format obligațiuni privind persoanele interdependente care folosesc metoda de casă; cheltuielile legate de obținerea venitului scutit de impozitare; cheltuielile neconfirmate documentar, ce depășesc limita stabilită de CF din venitul impozabil al contribuabilului; sumele achitate sau suportate în folosul titularului patentei de întreprinzător și persoanelor fizice care desfășoară activități independente; plățile pentru eliminările supranormative de substanțe poluante în mediul înconjurător şi folosirea supra limită a resurselor naturale etc. Totodată, Regulamentul prevede facilitățile fiscale aferente impozitului pe venit. Astfel, agenții economici pot utiliza facilitățile sub formă de reducere parțială sau totală a venitului impozabil; scutirea unui anumit cuantum al venitului sau reducere a cotei de impozitare sau scutire totală ori parțială de plata impozitului. Amintim că Hotărârea Guvernului nr.693 a fost publicată vineri, 10 august, în MO.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

3694 просмотры

Дата публикации:

13 Август /2018 11:02

Catalogul tematic

Подоходный налог | Налоговое администрирование | Налоговая отчетность

Ключевые слова

impozit pe venit | persoane juridice | persoane fizice | facilitate fiscala | reducere | impozit | deduceri fiscale | scutire la impozit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon