Новости

În Moldova unele întreprinderi vor obține statutul de monopol fiscal

Monopol fiscal este statutul atribuit de Guvern unei întreprinderi sau grupului de întreprinderi pentru a desfășura în exclusivitate o activitate economică aferentă unor bunuri, servicii, grup de bunuri sau grup de servicii, prevede proiectul completărilor la Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi elaborat de Ministerul Economiei și examinat de secretarii de stat în cadrul ședinței desfășurate pe data de 5 mai. Astfel, în condițiile aprobării documentului în redacția propusă, Legea nr. 845/1992 va fi completată cu cap. VI2 –„Întreprinderea cu statut de monopol fiscal”.
 
Conform proiectului, statutul de monopol fiscal poată fi atribuit doar întreprinderii (persoana juridică, întreprindere de stat sau societatea comercială) cu capital majoritar public. În cazul în care cota de capital public va deveni minoritară, întreprinderea va pierde statutul și toate drepturile exclusive atribuite vor deveni nule.

 

Odată cu punerea completărilor în aplicare (la data publicării în „MO”), statut de monopol fiscal va putea fi obținut de entitățile care vor îndeplini cumulativ două condiții:

  • desfășoară activități pentru care este desemnat statutul de monopol fiscal, însă aceste activități nu sunt facultative, ocazionale sau complementare activități de bază
  • dispun de capacități tehnice, utilaje, aplică tehnologii performante în domeniul activităților cuprinse de statutul de monopol fiscal.

 

Totodată, statutul nu va scuti întreprinderea de obligația de a deține actele permisive prevăzute de lege.

 

În cadrul întreprinderii cu statut de monopol fiscal se vor implementa mecanisme stabilite de Guvern pentru asigurarea eficienței administrării și monitorizării interne și externe, asigurarea respectării stricte a legislației fiscale, atingerea scopului de bază de obținere a veniturilor pentru stat și scopurilor complementare din domeniul social, de mediu sau alt domeniu de interes public. Modul și procedura de atribuire și retragere a statutului de monopol fiscal urmează a fi stabilit de Guvern. Statutul se va atribui întreprinderii sau grupului de întreprinderi de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal (Comisia).

 

Activitatea Comisiei va fi reglementată de un articol aparte din proiect. Aceasta va fi un organ colegial instituit de Guvern și va evalua necesitatea de constituire a monopolului fiscal pe anumite domenii de activități, va identifica și propune Executivului lista potențialelor întreprinderi cărora le poate fi atribuit statutul de monopol fiscal. Comisia va avea un număr impar de membri, dintre care Președinte av fi reprezentantul Ministerului Finanțelor, iar ceilalți membri vor reprezintă în număr egal autoritățile publice din domeniu și din cadrul organizațiilor necomerciale și societății civile.

 

Autorii susțin că aplicarea noilor reglementări va asigura venituri suplimentare în bugetul de stat, ținând cont de experiența mai multor țări, în care se aplică monopolul fiscal. Printre țările în care aceste entități aduc încasări relativ importante sunt Italia (asupra tutunului și chibriturilor), Germania (asupra alcoolului sau băuturilor autorizate), Spania (asupra tutunului și petrolului), Tunisia și România (tutun, alcool, băuturi alcoolice, spirt, produse petroliere, bijuterii, blănuri, electronice și automobile din importuri, mese de joc din cazinouri).

 

Veniturile realizate de către stat de pe urma monopolurilor fiscale sunt formate, pe de o parte, din profitul creat în procesul de producere a acestor mărfuri, pe care statul îl realizează ca orice întreprinzător, iar pe de alta parte – din impozitul indirect cuprins în preț, care se încasează de la consumatorii mărfurilor respective. Deoarece numai statul produce sau numai statul vinde astfel de mărfuri, el poate stabili un preț în care sa fie inclus și un asemenea impozit indirect.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

1600 просмотры

Дата публикации:

10 Май /2022 07:59

Тематика:

Налоговое администрирование | Новости

Ключевые слова

monopol fiscal | proiect de lege

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon