Новости

Încălcarea legislației concurențiale: amenzi de circa 10 mil. lei

Pe parcursul anului 2019, Consiliul Concurenței a realizat 74 de investigații cu privire la încălcarea legislației concurențiale, dintre care 24 au fost finalizate,  potrivit Raportului privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2019,  publicat pe pagina web a instituției.
 
Astfel, principalele încălcări examinate și constatate se referă la acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice, concentrări economice nenotificate, acțiuni de concurență neloială și abuz de poziție dominantă.

 

În urma investigațiilor cazurilor de încălcare a legislației concurențiale finalizate, de către Plenul Consiliului Concurenței au fost adoptate decizii de aplicare a amenzilor și penalităților în sumă de 9,6 mil. lei.

 

În același timp, pe parcursul anului precedent, Consiliul Concurenței a examinat 34 de notificări privind acordarea măsurilor de sprijin, a autorizat 15 măsuri de sprijin în valoare de 247 mil. lei și a aliniat 47 scheme de ajutor de stat la prevederile legislației europene și la cele ale Legii cu privire la ajutorul de stat.

 

Astfel, cele 15 măsuri de sprijin autorizate au fost acordate de către autoritățile publice locale și centrale sub formă de subvenții, subsidii sau reduceri de preț întreprinderilor ce desfășoară activități în domeniile de distribuție a apei, salubritate și gestionarea deșeurilor, canalizare și epurare a apelor uzate, fabricarea preparatelor farmaceutice, tranzacții imobiliare, sănătate și asistență socială, informații și comunicații.

 

Potrivit datelor, circa 97% dintre furnizorii de ajutor de stat au notificat măsurile de sprijin acordate prin intermediul SIA „Registrul ajutoarelor de stat al Republicii Moldova” la care, la sfârșitul anului 2019, erau conectați 1110 furnizori.

 

Totodată, 47 de măsuri de sprijin aduse în concordanță cu noile prevederi se referă la ajutorul acordat rezidenților incubatoarelor de afaceri, facilitățile fiscale și vamale la importul de mărfuri autohtone anterior exportate și reintroduse în termen de 3 ani, scutirea de la plata impozitului pe venit al asociațiilor de economii și împrumut, facilitățile fiscale și vamale la importul de mărfuri în cadrul cooperației de producție etc.

 

În Raportul publicat se fac referințe și la Raportul anual privind Indicele Competitivității Globale elaborat de Forumul Economic Mondial, potrivit căruia Republica Moldova s-a poziționat, în anul 2019, pe locul 86 din 141, urcând două poziții față de anul 2018. Cei mai slabi indicatori pentru țara noastră rămân a fi sistemul financiar și mărimea pieței interne, unde am fost clasați pe locurile 128 și 126 din cele 141 de țări reprezentate în clasament.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

800 просмотры

Дата публикации:

13 Октябрь /2020 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

consiliul concurenței | raport de activitate | notificare | ajutor de stat | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon