Новости

Indemnizația de șomaj tehnic nu poate fi mai mică de 50% din salariul de bază al angajatului

Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu unele precizări şi răspunsuri la întrebările, parvenite de la reprezentanţii mediului de afaceri în situația de suspendare a activității a mai multor agenți economici. În prezent unele entităţi economice şi-au sistat activitatea pe perioada stării de urgenţă, iar angajaţii se află în şomaj tehnic în conformitate cu prevederile art. 80 al Codului muncii. În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50% din salariul lor de bază. La sumele respective se calculează contribuţii de asigurări sociale, deoarece, potrivit anexei nr. 3 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale de stat, indemnizaţia de şomaj tehnic nu face parte din tipurile de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. Aceasta rezultă şi din prevederile Dispoziţiei nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova în contextul instituirii unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă. În același timp, în legătură cu starea de urgenţă alte entităţi economice şi-au sistat activitatea, iar angajaţii se află în staţionare în conformitate cu prevederile art. 801 al Codului Muncii. Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare. La sumele respective de asemenea se calculează contribuţii de asigurări sociale. Sumele indemnizaţiilor achitate angajaţilor în legătură cu şomajul tehnic, retribuirea timpului de staţionare se declară în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18 cu codul categoriei persoanei asigurate 101 „persoană angajată pe bază de contract individual de muncă” împreună cu fondul de salariu şi alte recompense calculate persoanelor angajate în cadrul raporturilor de muncă. Pentru situaţiile în care entităţile economice au sistat activitatea, iar cu angajaţii au fost suspendate contractele individuale de muncă în temeiul art. 76 din Codul muncii în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor fără remunerare, perioadele respective nu urmează a fi declarate în tab. nr. 3 din Darea de seamă IPC 18.


via | cnas.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ

5759 просмотры

Дата публикации:

17 Апрель /2020 12:00

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | IPC18

Ключевые слова

asigurare sociala | somaj tehnic | indemnizatie | cnas | IPC18 | contributii sociale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon