Новости

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 3 luni ale anului 2014

În perioada de 3 luni ale anului 2014, planul stabilit în sumă de 2924.8 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 98,7%, sau în sumă de 2885,9 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 1805,8 mil. lei, ce reprezintă executarea planului la nivel de 98,0%. Faţă de indicatorul respectiv, a anului 2013, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 98,5 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1078,8 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 415,4 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 141,0 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale.
  • 515,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 1,3 mil. lei. În perioada de 3 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 2807,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 98,1%. Creşterea cheltuielilor în 3 luni ale anului curent faţă de aceiaşi perioadă a anului 2013 a constituit 316,6 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada de 3 luni ale anului 2014, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 78,0 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2014 a constituit 156,8 mil. lei.

via www.cnas.md

Учреждения:

Национальная Касса Социального Страхования РМ

1597 просмотры

Дата публикации:

15 Апрель /2014 18:18

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

cnas | bugetul | asigurări sociale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon