Новости

Instruiri în domeniul contabil, organizate de PROACTIVE

Subiectul privind calculul și trecerea în cont a TVA, aplicarea corectă a legislației și baza documentară de calculare și trecerea în cont a TVA, precum și alte aspecte importante ce țin de acest tip de impozit au fost discutate în cadrul seminarului practic cu genericul „Calculul, trecerea în cont și achitarea TVA”, organizat de PROACTIVE, în parteneriat cu Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”. La discuții au participat contabili din diferite instituții, finanțiști, liberi profesioniști și alte persoane interesate de domeniul TVA. Participanții au fost instruiți de formatorul PROACTIVE Rodica Danii, contabil-șef la ÎPC Bucovăţ SRL. De asemenea, la eveniment au participat și reprezentanți ai Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” - partener fidel al PROACTIVE care, i-au îndemnat pe contabili să utilizeze cu încredere informațiile și serviciile prestate de publicație, pentru a cunoaşte şi a aplica cât mai corect legislația fiscală în vigoare. Reprezentantul publicației a informat despre lărgirea modalităților de interacțiune a profesioniștilor, utilizând portalul monitorul.fisc.md, drept platformă de comunicare și schimb de opinii. Totodată, participanții au fost informați și despre abonamentele pentru anul 2017, puse la dispoziție de P. P. „Monitorul FiscalFISC.MD” și avantajele acestora. În cadrul seminarului au fost abordate cele mai frecvente probleme cu care se confruntă contabilii în cazul aplicării TVA. În mod special, participanții au fost interesați să afle despre aplicabilitatea corectă în cazul contabilizării operațiunilor ce țin de calculul, trecerea în cont și lichidarea TVA, ajustarea sumei TVA, reflectarea TVA în componența cheltuielilor sau costurilor, etc. Totodată, participanții la seminar au acordat întrebări referitoare la efectuarea recalculului TVA, cine și cum poartă răspundere pentru calcularea incorectă a TVA, perfectarea documentelor primare privind TVA, completarea rapoartelor TVA și alte subiecte de interes comun. În cadrul seminarului, participanții au avut posibilitatea să beneficieze de exemple concrete privind aplicarea TVA, precum și de aplicații practice de calculare, trecerea în cont și achitare a sumei TVA. La fel, în cadrul instruirii, cei prezenți au aflat și despre practicile internaționale din domeniul aplicării taxei pe valoare adăugată, cum funcționează aceasta și în alte state și ce am putea prelua pentru a dezvolta un mecanism cât mai eficient de aplicare a TVA. Un alt seminar organizat de PROACTIVE a fost în domeniul contabilizării salariului, cu genericul „Calculul și contabilizarea salariului”, unde participanţii au avut oportunitatea de a discuta referitor la actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale. În cadrul seminarului au fost discutate aspecte ce ţin de drepturile și obligațiile privind retribuirea muncii, calculul și contabilizarea salariului de bază și suplimentar, precum şi tipurile de rețineri și contabilizarea acestora. Trainerul PROACTIVE, Rodica Cuşmăunsă, membru al comisiei de certificare al auditorilor, doctor conferenţiar universitar şi contabil- șef a reuşit să le răspundă participanţilor la o diversitate de întrebări din categoria calculului salariului. Astfel, întrebările cu privire la efectuarea calculelor specifice ale salariului de bază şi a celui suplimentar, contabilizarea operaţiunilor ce țin de calculul salariului și ale contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurări medicale obligatorii, modul de reflectare al datoriilor față de personal și al datoriilor privind asigurările sociale și medicale în situațiile financiare, precum şi alte întrebări şi-au găsit răspunsul prin discuţiile interactive, exercițiile practice şi studiile de caz prezentate. Aceste seminare oferă posibilitatea creării și solidarizării unei comunități de manageri și contabili pentru a discuta situațiile complicate întâlnite în activitatea pe care o desfășoară. PROACTIVE este o organizație care oferă ajutor companiilor și, în general, economiei, să prospere, pregătind contabili și manageri profesioniști. Organizația va desfășura și în viitorul apropiat diferite instruiri din domeniul contabil.

Vă invităm să urmăriți site-ul nostru pentru a fi la curent cu evenimentele organizate în scopul insturuirii profesionale a contabililor.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2740 просмотры

Дата публикации:

18 Ноябрь /2016 13:17

Catalogul tematic

НДС | Новости | Бухгалтерский учет

Ключевые слова

instruire | Proactive | publicatie | Monitorul fiscal FISC.md | seminare | salarii | calcule | TVA

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon