Новости

Intoleranța față de corupţie în domeniul vamal

Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020 (în continuare – Plan), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410 din 7 mai 2018, a fost publicat în MO din 11 mai curent şi prevede realizarea a peste 30 de acţiuni, scopul cărora este prevenirea și combaterea corupției, dezvoltarea unui sistem de promovare al integrităţii şi aplicare a standardelor internaţionale de integritate. Deşi Serviciul Vamal dispune de colaboratori cu o reputație excelentă de profesionalism, integritate şi de luare de decizii responsabile, autoritatea în continuare este văzută de către societate şi mediul de afaceri ca una dintre cele mai corupte autorităţi publice din Moldova. Conform raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2016, Serviciul Vamal se plasează pe locul 5 la capitolul instituțiile şi organizațiile cele mai afectate de flagelul corupției, după Poliție, autoritățile publice locale, instituțiile financiar-bancare, societăți pe acțiuni şi cu răspundere limitată și întreprinderile de stat, constată documentul. Tot aici se constată că toate etapele şi procedurile de vămuire a mărfurilor presupun un grad sporit de vulnerabilitate din punct de vedere al comiterii cazurilor de corupţie. Deşi în ultimii ani au fost introduse proceduri simplificate de vămuire a mărfurilor (vămuirea la domiciliu, declararea electronică, obţinerea statutului de agent economic autorizat şi exportator aprobat), au fost identificate cazuri în care angajaţii vamali comit abuzuri prin impunerea arbitrară a anumitor condiții, care au ca finalitate obținerea diferitor favoruri, bunuri și servicii necuvenite. Aceste acţiuni sunt considerate consecinţe ale imperfecțiunii cadrului de reglementare, culturii organizaţionale şi memoriei instituţionale insuficiente, ineficienţa sistemului de promovare şi numire în funcţii, dar şi calitatea actului de conducere şi sistem de protecție internă subdezvoltat. Alte aspecte care lezează integritatea vameşilor sunt motivația financiară și nonfinanciară insuficientă, conduita agenților economici și a brokerilor vamali, condițiile necorespunzătoare de desfășurare a tranzacțiilor economice externe. Pentru excluderea impedimentelor în activitatea autorităţii, Planul propune realizarea a 15 priorităţi, printre care se regăsesc implementarea în continuare a procedurilor simplificate de vămuire a mărfurilor şi majorarea procentului declaraţiilor vamale electronice, dezvoltarea culturii organizaţionale şi a memoriei instituţionale, îmbunătăţirea managementului resurselor umane şi a actului de conducere, informarea, instruirea şi educarea mediului de afaceri, etc. Rezultatul aşteptat în urma realizării acestor priorităţi este obţinerea unui mediu legal, stabil și coerent pentru activitatea economică externă, fiind excluse cazurile de abuz din partea angajaților vamali; riscurile de corupție localizate și soluții identificate; angajații Serviciului Vamal și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – integri şi responsabili, simțindu-se protejați, asigurați cu salarii decente și stimulente nefinanciare pentru activitatea eficientă și integră; condiții pentru facilitarea și desfășurarea corectă a operațiunilor de import-export create; accederea în funcții manageriale realizată în baza concursului; conducătorii de orice nivel – implicați în activitățile și procesele privind integritatea instituțională și profesională, fiind un model de profesionalism și integritate pentru tot efectivul, promovând un mod integru și corect de activitate, se spune în document. Totodată, Planul este elaborat pentru ca domeniul vamal să poată garanta intoleranța față de incidentele de integritate și denunțarea actelor de corupție și a celor conexe.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Таможенная Служба Республики Молдова | Официальный Монитор РМ

1996 просмотры

Дата публикации:

14 Май /2018 11:30

Catalogul tematic

Электронные услуги | Новости

Ключевые слова

Serviciul Vamal | coruptie | combaterea corupție | proceduri vamale | servicii electronice | import | Export

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon