Новости

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2169,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 3,0% (în preţuri comparabile). Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-martie 2014 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 888,0 mil.lei (reprezentînd 40,9% din total), fiind în descreştere cu 0,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 1156,8 mil. lei (reprezentînd 53,3% din total), fiind în creştere cu 0,6% faţă de nivelul ianuarie-martie a anului 2013. În ianuarie-martie 2014 se constată micşorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj şi investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport cu cîte 1,3 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor în alte cheltuieli în total investiţii s-a majorat cu 2,6 puncte procentuale. Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel: Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale. Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 999,3 mil. lei investiţii, sau 46,1% din total investiţii realizate. Comparativ cu ianuarie-martie 2013 acest volum s-a majorat cu 11,4% (în preţuri comparabile). Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 30,8% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 667,3 mil. lei, fiind în descreştere cu 8,0% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 22,3% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 0,3 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2013. Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează: Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-martie 2014 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 1510,2 mil. lei investiţii, reprezentînd 69,6% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară. În ianuarie-martie 2014, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 266,8 mil. lei, sau 12,3% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2013 cu 55,5% (în preţuri comparabile). Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 7,7 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-martie anului 2013, constituind 4,0% în volumul total al investiţiilor utilizate. Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date: Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 53,3% (comparativ cu 54,6% în ianuarie-martie 2013). Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 34,7% din total investiţii realizate (din care 15,0 % – clădirilor de locuit şi 19,7% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 0,9 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2013, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a mărit cu 3,7 puncte procentuale. Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

via www.statistica.md

Учреждения:

Национальное бюро статистики РМ

1317 просмотры

Дата публикации:

30 Май /2014 16:07

Тематика:

Новости

Ключевые слова

statistica | Active | investiţii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon