Новости

Investițiile în active imobilizate au crescut cu 2,4%

Conform informațiilor publicate de Biroul Național de Statistică, în perioada ianuarie-septembrie 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 11113,4 mil. lei, înregistrând o creştere cu 2,4% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. În perioada menționată investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 17,0%, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, iar în activele corporale - cu 2,2% și constituie 10927,3 mil. lei. Referitor la structura investițiilor, datele denotă că investițiile în clădiri rezidențiale au constituit 1 822,8 mil. lei iar în clădirile nerezidențiale – 1 774,2 mil. lei, înregistrându-se o scădere a volumului de investiții la clădiri nerezidențiale cu 9,7% și la clădiri rezidențiale cu 4,4%. În construcții inginerești investițiile au ajuns la 1 771,9 mil. lei, în mașini, utiliaje, instalații de transmisie – 3 935,9 mil. lei, investițiile în mijloace de transport au atins nivelul de1 048,9 mil. lei. Valoarea investițiilor în construcțiile inginerești a crescut față de ianuarie-septembrie 2016 cu 25,8%, iar la mașini, utilaje, instalații de transmisie cu 7,7%. Din bugetul de stat au fost finanțate investiții în active imobilizate în mărime de 472,2 mil. lei, iar din bugetul unităților administrative-teritoriale – 527,0 mil. lei. Din contul mijloacelor proprii, au fost finanțate investiții în sumă de 7 810,1 mil. lei, sursele din străinătate au adus investiții în sumă de 525,8 mil. lei, iar din contul altor surse s-au finanțat investiții în valoare de 1 778, 3 mil. lei.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальное бюро статистики РМ

976 просмотры

Дата публикации:

30 Ноябрь /2017 11:36

Тематика:

Новости

Ключевые слова

investiţii | Active | imobile | buget de stat | mijloace proprii

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon