Новости

La suprapunerea primei zile de incapacitate temporară de muncă cu activitate la serviciu angajatorul achită salariu și nu indemnizație

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că, potrivit pct. 35 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005, pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia. Ținând cont de prevederile legislaţiei, în cazul în care prima zi de concediu medical cauzată de boală obişnuită se suprapune cu activitatea de muncă, angajatorul, pentru prima zi de incapacitate achită salariu, iar următoarele patru zile achită indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă din mijloacele proprii. Începând cu a 6-a zi de incapacitate, indemnizaţia se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului. Reamintim că, în conformitate cu art. 5 alin (4) al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, începând cu 1 iulie 2019, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite se achită de către CNAS direct beneficiarilor, cu excepţia primelor cinci zile calendaristice, care se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an (în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă).

via | cnas.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ

7029 просмотры

Дата публикации:

09 Декабрь /2019 08:52

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | Новости

Ключевые слова

cnas | incapacitate temporară de muncă | indemnizatie | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon