Новости

Managementul datoriei de stat: auditul conformității

Ministerul Finanțelor a asigurat gestionarea datoriei de stat, garanțiilor și recreditării de stat în conformitate cu cadrul legal de reglementare a domeniului, fiind respectate limitele aprobate atât prin Legea bugetară anuală, cât și cele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020- 2022)”, potrivit Raportului Curții de Conturi privind auditul conformității domeniului în anul 2020, Hotărârea nr. 31 din 28 iunie curent cu privire la Raportul auditului fiind publicată în Monitorul Oficial din 9 iulie curent.
 
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, având drept scop oferirea asigurării rezonabile asupra conformității managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat realizat de Ministerul Finanțelor în anul 2020, precum și că raportarea este conformă ca parte a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020, în vederea formulării unei concluzii generale de audit și înaintarea, după caz, a recomandărilor relevante.
 
Totodată, misiunea de audit a identificat unele carențe ce vizează implementarea proiectelor finanțate din surse externe. În acest context, auditul constată că managementul acestora necesită îmbunătățiri continue.
 
Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2020 urmează a fi emis Guvernului, Parlamentului, Președinției și Ministerului Finanțelor. Totodată, Curtea de Conturi va fi informată, în termen de 6 luni din data publicării Hotărârii în MO, despre acțiunile întreprinse pentru eliminarea neconcordanțelor.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Счетная палата Республики Молдова

872 просмотры

Дата публикации:

13 Июль /2021 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

menegmentul datoriei de stat | curtea de conturi | raport

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon