Новости

Managementul deșeurilor necesită instrumentele economice și fiscale

Totalitatea de obligaţii impuse producătorilor pentru recuperarea, valorificarea și reciclarea produselor scoase din uz este tot mai frecvent pusă în discuție, ținând cont că conceptul de responsabilitate extinsă a producătorului a fost introdus în legislația națională odată cu adoptarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, însă mecanismul va deveni obligatoriu în țara noastră începând cu anul 2023.
 
Despre implementarea acestui concept în Republica Moldova, prin preluarea celor mai bune practici privind instrumentele economice și fiscale în crearea procesului de management al deșeurilor de ambalaje din țările UE s-a discutat în cadrul evenimentului cu genericul „Deșeuri de ambalaje – crearea unui sistem de management eficient. Businessul între responsabilități și beneficii” organizat de Asociația Businessului European (EBA) în parteneriat cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și cu suportul financiar și tehnic al Uniunii Europene și GIZ Moldova.
 
Până în anul 2023, atunci când devine obligatorie aplicarea responsabilității extinse a producătorului, trebuie să investim și să subvenționăm în crearea infrastructurii de colectare, reciclare și de valorificare a deșeurilor. Viziunea noastră include câteva etape: prima ține de subvenționarea agenților economici care asigură colectarea și valorificarea deșeurilor, cea de-a doua, care se va aplica după anul 2023,  se referă la reducerea taxelor pentru cei care implementează acest sistem, iar a treia etapă presupune scutirea integrală de taxe în cazurile în care se atinge un nivel destul de înalt de reciclare, practică aplicată în unele țări, precum Norvegia, a menționat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc. Potrivit lui, problema deșeurilor trebuie privită prin prisma a trei aspecte: de mediu, social și economic, menționând că trebuie luată în calcul și valoarea adăugată pentru economie prin valorificarea deșeurilor și exportul lor.
 
La rândul său, Valentina Țapiș, secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, s-a referit la cadrul normativ principal, precum și la cel secundar de reglementare a gestionării deșeurilor, care reglementează responsabilitatea extinsă a producătorului, gestionarea deșeurilor specifice, deșeurile din ambalaje etc
Este necesar ca fiecare administrație publică locală  și centrală să își stabilească o foaie de parcurs și să implementeze prevederile ce reies din cadrul legislativ, a menționat Valentina Țapiș.
 
În anul 2018 Comisia Europeană a venit cu o strategie nouă privind deșeurile din ambalaje, care are drept scop transformarea plasticului și reciclarea acestuia. Conform planului de implementare a Strategiei, toate ambalajele din UE vor fi reciclabile către anul 2030, fiind redusă utilizarea plasticului, precum și restricționarea microplasticului. Despre abordarea UE în gestionarea deșeurilor a vorbit Gintautas Barabauskas, care a menționat că managementul deșeurilor oferă și oportunități de muncă.
 UE deja finanțează  mai multe localități în Moldova care sunt încorporate în economia verde circulară. De fapt, autoritățile din Ungheni și Cahul sunt beneficiari direcți ai Programului UE4Moldova, regiuni-cheie, unde se investește peste 400 mil. euro, având ca scop consolidarea coeziunii social-economice prin intermediul dezvoltării unor instrumente verzi inteligente.
 
Mediul de afaceri este cointeresat în participarea, alături de autorități, la crearea infrastructurii privind gestionarea deșeurilor, în contextul în care peste câțiva ani va fi obligatorie responsabilitatea extinsă a producătorului. În acest sens, directorul executiv EBA, Mariana Rufa, a menționat că asociația pe care o reprezintă s-a implicat pe parcursul anilor în promovarea gestionării eficiente a deșeurilor, nu doar pe planul modificărilor legislative care țin de crearea sistemului de management al deșeurilor, dar și prin oferirea suportului în aplicabilitatea acestor prevederi.
 
Participanții la discuții au reiterat că autoritățile trebuie, în cadrul mecanismului responsabilității extinse a producătorului, să asigure stimulente suficiente pentru fiecare participant al procesului: producător, colector, reciclator și consumator, iar taxele eco să fie distribuite exclusiv către protecția mediului.
 
În cadrul evenimentului au fost împărtășite experiențe ale altor țări în gestionarea deșeurilor, printre care România, Estonia, Turcia, Ucraina, precum și ale unor agenți economici și autorități din Moldova care deja au implementat sisteme de management al deșeurilor.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

905 просмотры

Дата публикации:

27 Апрель /2021 14:38

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

deseuri | responsabilitatea producatorului | reciclarea deseurilor | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon