Новости

Ministerul Economiei propune abrogarea unor Hotărâri de Guvern ce ţin de supravegherea pieţei

Se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.597 din 13 august 2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor’’, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.175-176, art.663. De asemenea, Ministerul propune şi aborgarea Hotărârii Guvernului nr.862 din 26 iulie 2004 „Cu privire la perfecţionarea sistemului de control de stat specializat’’ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.131, art.1034). Totodată, se propune abrogării şi Hotărârea Guvernului nr.1465 din 08 decembrie 2003 ,,Cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi termenelor de garanţie’’(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.1530, 2003). Potrivit proiectului, se propune aborgarea Hotărârii nr.1465 din 08 decembrie 2003, dat fiind faptul că, Parlamentul a adoptat Legea nr. 187 din 22.07.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor. Astfel, odată cu intrarea în vigoare la data de 22 martie 2017 a noilor prevederi ale Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 care urmează să reglementeze toate aspectele legate de vânzări de produse şi garanţiile conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, uniform al protecţiei consumatorului în contextul pieţei interne. Respectiv, apare necesitate abrogării Hotărârii Guvernului nr.1465 din 08 decembrie 2003 ,,Cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi termenelor de garanţie’’(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.1530 ). Totodată, vor fi abrogate primele două Hotărâri menţionate mai sus, în contextul intrării în vigoare, la 1 aprilie 2017, a Legii nr.7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor. Proiectul va intra în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Proiectul poate fi consultat aici.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1280 просмотры

Дата публикации:

15 Февраль /2017 10:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

vânzări de produse | comercializarea produselor | ministerul economiei | supravegerea preturilor

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon