Новости

Moldova-Estonia: alocația pentru capacitate de muncă

Ținând cont de lansarea unei reformei naționale în Republica Estonia, cu care Moldova are semnat un Acord în domeniul asigurărilor sociale, partea estonă a solicitat ratificarea Protocolului de modificare a Acordului, proiectul căruia a fost examinat ieri, 30 septembrie, în cadrul ședinței de Guvern.
 
 Potrivit documentului, reforma constă în schimbarea conceptului de incapacitate de muncă în capacitate de muncă, avându-se în vedere schimbarea atitudinii față de persoanele cu capacitatea redusă de muncă și în acordarea suportului acestora pentru a se integra mai ușor sau a se menține pe piața muncii.

 

Astfel, în Estonia este prevăzută substituirea pensiei pentru incapacitate de muncă cu alocația pentru capacitate de muncă care nu mai face parte din sistemul de asigurări sociale de stat, fiind modifică și sursa de finanțare – din mijloacele bugetului de stat. Alocația se acordă atât cetățenilor estonieni, cât și celor străini, dar și persoanelor sub protecție internațională sau solicitanții de azil care au domiciliul sau reședința pe teritoriul Estoniei.

 

Totodată, alocația este stabilită indiferent de stagiul de cotizare realizat de persoană. Respectiv, aceasta devine o prestație necontributivă, și nu mai poate constitui obiect de reglementare al Acordului semnat între țările noastre la 2 decembrie 2020.

 

Ținând cont de faptul că prevederile protocolul are un impact pozitiv asupra situației financiare a beneficiarilor, va asigura garanții sociale și un nivel de echitate socială persoanelor din categoria lucrătorilor migranți și nu conține prevederi care ar avea efecte negative RM, Guvernul a susținut ratificarea documentului.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

629 просмотры

Дата публикации:

01 Октябрь /2021 07:57

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование

Ключевые слова

protectie sociala | Moldova | Estonia

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon