Новости

Monitorizarea ajutorului de stat în baza analizei riscurilor

Consiliul Concurenței va realiza planificarea strategică a activității de control prin aplicarea analizei riscurilor în scopul determinării domeniilor strategice pe care urmează să-și concentreze activitatea de control ce ține de monitorizarea ajutorului de stat. Domeniile strategice pot viza tipuri specifice de activități economice, probleme de reglementare specifice sau transversale, pericole noi într-un anumit sector, pe dimensiune locală sau regională.
 
Prevederile sunt incluse în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței. Documentul a fost elaborat în baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea1 nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și urmează a fi examinat în ședința secretarilor de stat.
 
Noua metodologie de planificare în baza criteriilor de risc va permite identificarea mult mai eficientă a întreprinderilor cu risc sporit, ceea ce va duce implicit la posibilitatea de a menţine şi chiar a majora rata de depistare şi contracarare a încălcărilor cu un efort mult mai mic din partea Consiliului.
 
Proiectul prevede că, pentru elaborarea şi menținerea clasamentului întreprinderilor supuse controlului în conformitate cu riscul prezentat, Consiliul Concurenței va menține, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care va reflecta lista tuturor întreprinderilor pasibile de a fi supuse controlului, cu datele individuale de identificare; istoria activității de control; profilul fiecărei întreprinderi supuse controlului, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate la clasificarea întreprinderi în cauză.
 
Documentul stabilește și efectuarea controalelor inopinate în baza analizei riscurilor doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2012. La analiza riscurilor, Consiliul Concurenței va utiliza criterii ce vor permite evaluarea probabilității eventualului prejudiciu și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua, fiind propusă utilizarea următoarelor criterii de risc generale: istoricul conformității și neconformității întreprinderii supuse controlului; domeniul activității economice; probabilitatea repetării prejudiciului; mărimea prejudiciului posibil (cifra de afaceri, numărul de angajați ai unității supuse controlului, valoarea ajutorului de stat); modul în care presupusa neconformitate cu cerințele legale ar putea genera un prejudiciu; mărimea prejudiciului care a fost deja cauzat.
 
Conform proiectului, se prevede că metodologia va fi pusă în aplicare după trei luni de la data publicării în „Monitorul Oficial”.
_________________________________
1 Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
Articolul 16. Criteriile de întocmire a planului controalelor
(1) Planul controalelor se întocmește de către organul de control în baza criteriilor de risc stabilite conform particularităților obiectului controlului, persoanelor supuse controlului și ale raporturilor anterioare cu organul de control (data efectuării ultimului control, încălcări anterioare).
(2) La propunerea organelor de control pe domeniile lor aferente, Guvernul va aproba criteriile de risc pentru toate domeniile de control, modul de stabilire a gradelor de risc, de ponderare şi utilizare a criteriilor în cauză pentru determinarea gradului de risc al persoanelor la planificarea controlului de stat.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

648 просмотры

Дата публикации:

22 Апрель /2021 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

consiliu concurentei | criterii de risc | ajutor de stat | monitorizare | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon