Новости

Noi prevederi în IPC18

Pentru determinarea faptului dacă persoanele indicate la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr.489 privind sistemul public de asigurări sociale desfășoară activitate în proporție de cel puțin 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, se calculează raportul dintre suma venitului obținut din activitățile respective și suma venitului din activitatea operațională înregistrată în evidența contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce țin de mărimea venitului obținut se determină pe perioada de gestiune. Amintim că, cu această prevedere, prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020, a fost completată Legea nr.489. Pentru determinarea corectitudinii aplicării noilor prevederi, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.126 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat. Astfel, în modul de completare a tab. Nr.3 din anexa nr.2 (Instrucțiune cu privire la modul de completare a Formei IPC18), va fi transpusă prevederea din Legea nr.60 citată supra. Astfel, Nota de completare a rd.1.5 este propusă în următoarea redacție: „indicatorii din rândurile 1.4 și 1.5 se completează de angajatorii din agricultură (persoane fizice și persoane juridice) care practică în decursul lunii de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, se calculează raportul dintre suma venitului obținut din activitățile respective și suma venitului din activitatea operațională înregistrată în evidența contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce țin de mărimea venitului obținut se determină pe perioada de gestiune.” Proiectul este propus pentru consultări publice. Termenul limită pentru propuneri, obiecții și comentarii este data de 25 mai curent.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

2268 просмотры

Дата публикации:

20 Май /2020 16:07

Catalogul tematic

Государственное социальное страхование | Новости | IPC18

Ключевые слова

IPC18 | completari | Modificare | Proiect | Ordin MF

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon