Новости

Noțiunea de forță majoră în Codul vamal

Drept forță majoră, conform prevederilor Codului vamal, sunt considerate următoarele evenimente: a) război (declarat sau nu), ostilități, invazii, acțiuni ale unui inamic străin, mobilizare militară extensivă; b) embargo; c) epizootie, epidemie, dezastru natural sau eveniment natural extrem; d) explozie, incendiu, distrugerea mărfii, distrugerea mijlocului de transport cauzată de accident rutier.
 
În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicată Hotărârea nr. 940 din 22 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, inclusive în Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

 

Documentul a fost completat cu noi prevederi ce se referă la forța majoră. Astfel, circumstanțele pot fi atestate ca forță majoră de neexecutare a obligației doar după constatarea a trei criterii:

 

  1. a) caracterul lor excepțional ce a determinat neexecutarea obligațiilor, în afara controlului rezonabil;
  2. b) caracterul lor imprevizibil la plasarea mărfurilor într-o destinație vamală, care nu putea fi cunoscut la producerea forței majore în momentul plasării mărfurilor în destinația vamală;
  3. c) caracterul lor insurmontabil: ele nu pot fi preîntâmpinate, evitate, depășite, sunt invincibile, iar persoana nu ar fi putut în mod rezonabil să le evite sau să depășească consecințele forței majore.

 

Pentru confirmarea evenimentului de forță majoră urmează a fi prezentate biroului vamal, după caz, următoarele acte:

  • procesul-verbal de constatare și/sau procesul-verbal cu privire la contravenție, întocmit de către organele competente (Ministerul Afacerilor Interne etc.);
  • raportul de expertiză privind starea de facto a mărfurilor eliberat de Camera de Comerț și Industrie;
  • procesul-verbal de examinare la fața locului întocmit de funcționarul vamal;
  • note, avize, rapoarte, concluzii eliberate de instituții abilitate conform legislației (Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Camera de Comerț și Industrie etc.).

 

După examinarea tuturor actelor, în cazul în care biroul vamal califică acțiunile ca forță majoră, acesta închide din oficiu destinația vamală cu scoaterea de la evidență a mărfurilor, iar în cazul în care acțiunile nu sunt calificate ca forță majoră, atunci biroul închide din oficiu destinația vamală cu emiterea deciziei de regularizare întru încasarea drepturilor de import.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

949 просмотры

Дата публикации:

11 Январь /2021 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Cod Vamal | forță majoră | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon