Новости

Noua structură a ANOFM

Începând cu 10 februarie 2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va funcționa conform unei noi structuri. În Monitorul Oficial din 19 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astfel, Agenția și cele 35 de agenții teritoriale vor fi reorganizate, ANOFM devenind autoritate administrativă cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu subdiviziuni teritoriale la nivel local, fără personalitate juridică. Conform Regulamentului de organizare și funcționare, Agenția are misiunea de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor noi de muncă. Domeniile de activitate ale ANOMF sunt: implementarea politicii de promovare a ocupării forței de muncă, migrația forței de muncă și asigurarea de șomaj. Agenția Națională va realiza un șir de atribuții, printre care: • cercetarea, monitorizarea și prognoza pieței muncii la nivel național; • evaluarea impactului măsurilor active de ocupare a forței de muncă în scopul stabilirii eficienței acestora; • oferirea suportului metodologic subdiviziunilor teritoriale privind implementarea serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă; • organizarea, coordonarea și controlul activității subdiviziunilor teritoriale, dezvoltarea și asigurarea mentenanței sistemului și resurselor informaționale necesare pentru realizarea funcțiilor stabilite; • asigurarea implicării partenerilor sociali în implementarea politicii de ocupare prin instituirea Consiliului tripartit în cadrul Agenției Naționale; • publicarea bugetelor și rapoartelor privind executarea acestora, inclusiv privind performanța în cadrul programelor; • organizarea procedurii de achiziții publice pentru necesitățile Agenției Naționale; colaborarea cu instituțiile similare din străinătate privind implementarea proiectelor comune în domeniu; • informarea populației despre piața muncii la nivel național; • examinarea petițiilor cetățenilor în domeniul de competență; • stabilirea, suspendarea, încetarea dreptului la ajutor de șomaj. Conform documentului, subdiviziunile interne ale Agenției Naționale își vor desfășura activitatea în baza propriilor regulamente elaborate de către șeful subdiviziunii respective și aprobate de directorul Agenției Naționale. Efectivul-limită al Agenției va constitui 250 de unități, dintre care la nivel central vor fi antrenate 50 unități și la nivel teritorial – 200 unități. În prezent, în cadrul ANOFM activează 335 de angajați, dintre care 288 la nivel teritorial.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова | Национальное агентство занятости населения

1701 просмотры

Дата публикации:

23 Октябрь /2018 08:01

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

ANOFM | reorganizarea instituţiilor | Hotarire de Guvern

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon