Новости

Opțiuni de intervenții fiscale pentru diminuarea inegalităților

Autoritățile trebuie să prevadă o serie de măsuri fiscale pentru diminuarea inegalităților, cum ar fi reintroducerea sistemului progresiv de impozitare, însă după o evaluare de impact sau combaterea evaziunii fiscale. Aceste și alte recomandări de politici sunt incluse în Raportul de Stare a Țării, ediția 2019, elaborat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Principalele mesaje ale publicației au fost prezentate în cadrul Conferinței Macro 2019: Atenuarea inegalităților - o precondiție fundamentală pentru o creștere economică durabilă. Potrivit datelor, în anii 2018–2019, ratele anuale de creștere a produsului intern brut s-au stabilizat la nivel de 4%, fără a se produce schimbările structurale de care are nevoie economia Republicii Moldova. Cea mai mare parte din PIB – peste 80%, continuă să fie constituită din consumul gospodăriilor, influențat puternic de remiteri: peste 60% din gospodării obțin veniturile sale fie din pensii, fie din remiteri de peste hotare. În același timp, creșterea economică de peste 5% din primul semestrul al anului 2019, cel mai probabil, va fi temporară, fiind determinată de efectele reformei fiscale din 2018, care vor dispărea rapid, consideră autorii. Raportul evidențiază faptul că persoanele antrenate în sectorul agrar sunt cele mai vulnerabile, peste 50% din acestea fiind încadrate în quintilele I și II (cele mai scăzute venituri), ceea ce indică o inegalitate imensă. Nivelul absolut al inegalităților socio-economice din Republica Moldova este în descreștere. Pe parcursul ultimului deceniu, coeficientul Gini, care cuantifică inegalitățile în societate, a avut o tendință descendentă. În 2017, valorile coeficientului au scăzut atât pentru veniturile disponibile totale ale populației, cât și pentru cheltuielile totale de consum – până la 0,3 și, respectiv, până la 0,24. Un factor important ce a contribuit la diminuarea inegalităților socio-economice a fost sporirea migrației externe a populației cu venituri mai reduse, se spune în document. În 2018, datorită sporirii cererii interne și relansării procesului de creditare bancară, investițiile private au crescut lent – cu 2,1%, iar în trimestrul I al anului 2019 investițiile private au crescut mai rapid, cu 18,7%. Această majorare s-a datorat, în mare parte, reducerii în ultimul trimestru al anului 2018 a ratei contribuțiilor sociale ce-i revin angajatorului – de la 23% la 18%. În această ordine de idei, autorii prognozează că, pe parcursul anului 2019, se va menține o dinamică investițională intensă datorată propagării efectelor asociate reducerii ratei contribuțiilor sociale. Totodată, sunt propuse mai multe acțiuni ce ar diminua inegalitățile în țara noastră, o serie de măsuri de suport fiind destinate pentru categoriile vulnerabile de populație. Printre măsurile cu caracter nefiscal ar fi lansarea și diversificarea activităților non-agrare (turism rural), revizuirea mecanismelor de alocare a subsidiilor pentru fermieri, diminuarea ocupării informale. Totodată, este imperativ ca nivelul de inegalități să fie evaluat din punctul de vedere al deținerii, de către diverse persoane, a activelor financiare și non-financiare. Structura acestor inegalități ar oferi mai multe opțiuni de intervenții fiscale din punctul de vedere al zonelor de risc de evaziune sau de ajustare a anumitor taxe și impozite, se spune în raport.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1228 просмотры

Дата публикации:

08 Ноябрь /2019 11:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

MACRO 2019 | raport | Expert-Group | plan de actiuni | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon