Новости

Parteneriatul public-privat: scutiri de TVA fără drept de deducere

Proiectul Regulamentului privind aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanţelor. Autoritatea propune proiectul nominalizat al hotărârii Guvernului, elaborat în scopul implementării mecanismului clar și eficient pentru importul mărfurilor și serviciilor de către agenții economici – parteneri privați pentru realizarea proiectelor de parteneriat – public privat de interes național. Astfel, scutirea de TVA fără drept de deducere se aplică mărfurilor şi serviciilor specificate în anexele la contractul în baza căruia se va efectua importul acestora, fiind destinat executării contractului de parteneriat public – privat, înregistrat în Registrul patrimoniului public. Conform proiectului, documentele confirmative pentru efectuarea importului de mărfuri sau servicii cu aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere vor fi prezentate Serviciului Vamal la momentul importului. Lista acestor acte include lista proiectelor de parteneriat public – privat de interes național, în care este indicat proiectul pentru care se efectuează importul; confirmarea că contractul de parteneriat public – privat este înregistrat în registrul patrimoniului public şi scrisoarea emisă pe blancheta oficială de către partenerul public. Cea din urmă, obligatoriu, va conține denumirea proiectului de parteneriat public – privat şi a partenerului privat care va efectua importul; numărul și data invoice în baza căruia se va efectua importul; valoarea și cantitatea mărfurilor importate. Proiectul prevede şi dreptul de efectuare a controlului de stat în vederea utilizării mărfurilor şi serviciilor importate în regim facilitar. Astfel, în cazul în care, în urma realizării controlului, se depistează că mărfurile importate cu aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere nu au fost utilizate pentru realizarea contractelor de parteneriat public – privat, TVA se va achita pe principii generale, cu aplicarea sancțiunilor și penalităților conform legislației în vigoare. Totodată, proiectul defineşte unele noţiuni. Astfel, parteneriatul public – privat este un contract de lungă durată, încheiat între partenerul public și partenerul privat pentru desfășurarea activităților de interes public, fondat pe capacitățile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile și beneficiile, iar interes public este beneficiul ale cărui formă şi valoare se determină prin decizia partenerului public, obţinut în folosul partenerului public, al persoanelor care locuiesc şi activează pe teritoriul ţării. Selectarea partenerilor privați pentru realizarea contractelor de parteneriat de interes național se va efectua prin concurs public, cu indicarea datelor partenerilor selectaţi în Comunicatul informativ privind desemnarea câștigătorului, documentul fiind publicat în MO. Propunerile şi opiniile asupra proiectului pot fi depuse până la 23 martie curent.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

1325 просмотры

Дата публикации:

12 Март /2018 14:10

Тематика:

НДС | Налоговое администрирование | Новости

Ключевые слова

parteneriat public-privat | scutire de taxa | TVA | import | Ministerul Finanţelor | proiect de decizie

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon