Новости

Particularitățile politicii fiscale-2021, în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”

Contextul anului 2020 a determinat necesitatea identificării și promovării unor măsuri ce au drept scop atenuarea efectelor crizei pandemice și relansarea economiei naționale, prin diminuarea presiunii fiscale, implementarea de noi mecanisme de subvenționare, perfecționarea reglementărilor fiscale prin reguli clare de impozitare bazate pe echitate, simplitate și asigurarea previzibilității impunerii. Mai multe detalii despre particularitățile politicii atât fiscale cât și vamale pentru anul 2021 aveți ocazia să aflați din articolul elaborat de Dorel Noroc și Corina Alexa, disponibil în nr. 2 (65) a revistei ”monitorul fiscal FISC.md”.


Totodată, în ediția din februarie este publicată continuarea Ghidului privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale, elaborat de Marina Brihuneț.


De asemenea, vă punem la dispoziție articolul „Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2021 году”, semnat de Liudmila Mițova.


Aceste trei articole sunt publicate în rubrica Practica fiscală.


În luna februarie rubrica Contabilitate practică vine cu următoarele articole:
• Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme, autori Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu
• Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților:particularitățile contabilității și raportării financiare, elaborat de Lidia Foalea
• Комиссионная торговля в бухгалтерском и налоговом учете комитента, semnat de Natalia Zlatina
• Comitetul de audit: particularități de constituire și atribuții, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova
• Импорт услуг: бухгалтерские и налоговые аспекты, autor Ecaterina Cechina
• Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar, scris de Vasile Bucur și Valeriu Iașan


În rubrica Sectorul bugetar, este publicat un material dedicat modalității de întocmire și prezentarea a rapoartelor financiare ale autorităților și instituțiilor bugetare pentru anul 2020, elaborat de Elena Taban.


Totodată, vă propunem, în rubrica Sectorul IT, un material despre verificarea anuală (auditul) a rezidenților parcului IT, autor Andrei Jizdan. Rezidenții parcului IT au ocazia să afle despre particularitățile declarării contribuțiilor de asigurări sociale după 1 ianuarie 2021, din materialul elaborat de șefa Direcției generale evidența individuală a contribuțiilor, CNAS, Clara Sorocean, publicat în aceiași rubrică.


În rubrica Legislația muncii, autorul nostru, Olga Donciu, vă propune următoarele trei materiale:
• Правомерность оформления графика ежегодных оплачиваемых отпусков
• Conţinutul statelor de personal ale unităţii
• Штрафы за осуществление необоснованных удержаний из заработной платы

În Expert – rubrică, în care publicăm, de obicei, opinii ale experților naționali şi internaționali din domeniul administrării fiscale, raportării financiare, economiei naționale etc., sunt publicate următoarele materiale:
• Unele particularități de completare a IPC21, pentru perioada fiscală 2021 – Jana Griciuc
• Консолидированный баланс: порядок составления для группы, состоящей из материнского, дочернего предприятий и ассоциированного субъекта, autor Valentina Paladi


În rubrica Consultații juridice vă punem la dispoziție un material în care sunt redate principalele aspecte fiscale ale majorării de întârziere pentru neexecutarea prevederilor contractuale, articolul fiind elaborat de Valeria Nedelea.


Încheiem ediția cu rubrica Întrebări și răspunuri, în care vă propunem următoarele materiale semnate de Daniela Gulea:
• Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
• Налоговые обязательства, связанные с отчуждением заложенного недвижимого
имущества


Tot în această rubrică sunt publicate și următoarele articole elaborate de Petru Griciuc:
• Impozitul pe venit și cotizațiile de membru
• Declararea venitului din salariu și ajutorului bănesc acordat de către o asociație obștească
• Baza valorică a imobilului realizat după reparație


Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați ales drept sursă de informare și în anul 2021, promitem să vă fim alături cu materiale relevante și actuale, pentru a vă oferi suportul necesar activității DVS.


Dacă nu ați reușit să deveniți posesor al unui abonament pentru anul curent, aici găsiți mai multe detalii despre campania de abonare 2021.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1126 просмотры

Дата публикации:

05 Февраль /2021 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Monitorul Fiscal | practica fiscala | Taxe

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon