Новости

Performanța implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională

Deși au fost raportate unele progrese, instituțiile responsabile de implementarea politicii în dezvoltarea regională se confruntă cu o serie de dificultăți, care afectează fiabilitatea rezultatelor obținute în urma investițiilor efectuate și compromit realizarea eficientă a obiectivelor stabilite în Strategia națională din domeniu (SNDR): 64% din acțiunile prevăzute pentru implementarea Strategiei au fost realizate, 25% din acțiuni au fost realizate parțial, iar alte 11% reprezintă acțiuni nerealizate, este concluzia generală a echipei de audit din cadrul Curții de Conturi, care a efectuat auditul performanței implementării SNDR pentru anii 2016-2020, Raportul privind auditul fiind prezentat și examinat ieri, 14 iulie curent.
 

Auditul a avut ca scop evaluarea performanței realizării obiectivelor prevăzute în planul de acțiuni privind implementarea SNDR pentru anii 2016-2020, a mecanismelor de realizare a acestora, precum și identificarea deficiențelor în procesul de implementare a Strategiei.

 

Astfel, auditul a constatat că tendințele actuale de dezvoltare a Republicii Moldova continuă să fie dominate de avansarea modelului monopolar de dezvoltare, caracterizat prin concentrarea disproporționată a resurselor și bunăstării în mun. Chișinău, pe fundalul marginalizării continue și pronunțate a regiunilor periferice.

 

Totodată, imperfecțiunile cadrului normativ, lipsa coordonării și sinergiei politicii de dezvoltare regională cu intervențiile similare gestionate de către alte autorități la nivel de documente strategice și managementul instituțional ineficient au condiționat tergiversarea implementării unor obiective sau chiar nerealizarea altora.

 

De asemenea, misiunea de audit a mai identificat pregătirea insuficientă a documentației tehnice pentru proiectele investiționale, iar în cadrul a 38% din proiectele auditate s-au observat abateri de la termenii inițiali planificați. În același timp, lipsa documentelor care să justifice calculele în baza cărora au fost estimate costurile acțiunilor aferente implementării SNDR a dus la aprobarea proiectelor fără surse de acoperire financiară, ceea ce a afectat realizarea integrală a obiectivelor.

În procesul elaborării noii Strategii, autorităților implementatoare li se recomandă să identifice cele mai relevante și prioritare acțiuni care vor asigura atât desfășurarea eficientă a politicii de dezvoltare regională, cât și obținerea unor rezultate performante, cu estimarea costurilor, reieșind din sursele reale disponibile.

 

Entitățile auditate în cadrul misiunii au fost Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agențiile de Dezvoltare Centru, Sud, Nord și Găgăuzia.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Счетная палата Республики Молдова

838 просмотры

Дата публикации:

15 Июль /2021 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

curtea de conturi | dezvoltare regionala | performante | monitorul.fisc.md | curtea europeana de conturi

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon