Новости

Plata prestațiilor sociale va fi efectuată prin MPay

În ședința din 3 decembrie 2020 a secretarilor de stat a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, prin care este propusă modificarea a 26 de acte normative ce țin de reglementarea modalității de plată a prestațiilor de asigurări sociale și a prestațiilor sociale prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).
 
Conform proiectului, vor fi operate modificări la regulamentele privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor sociale de stat, de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, de stabilire şi plată a ajutorului de deces, de calculare a plăţilor periodice capitalizate de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă etc.
 
Totodată, proiectul prevede excluderea obligației Casei Naționale de Asigurări Sociale de a contracta prestatorul de servicii de plată stabilit de beneficiar la data acordării dreptului la prestație socială și se va asigura libertatea și comoditatea beneficiarului de a alege, la orice etapă a vieții, prestatorul de servicii de plată și modalitatea de plată prin orice instrument de plată legal disponibil și în orice locație din țară prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Modificările propuse vor eficientiza inclusiv și utilizarea rațională a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat.
 
Pentru elaborarea și funcționarea web-serviciului de distribuire a plăților beneficiarilor de prestații prin intermediul Mpay, pentru anul 2020 de sunt planificate mijloace financiare circa 557 mii lei.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

1336 просмотры

Дата публикации:

04 Декабрь /2020 08:00

Тематика:

Государственное социальное страхование | Новости

Ключевые слова

Mpay | prestatii sociale | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon